Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Úspešní doktorandi – uchádzači vo výzve Doktogrant si vo štvrtok 2. februára 2023 prevzali certifikáty.

DOKTOGRANT: Úspešní uchádzači si prevzali svoje certifikáty

2. 2. 2023 | videné 1400-krát

Úspešní doktorandi – uchádzači vo výzve Doktogrant si vo štvrtok 2. februára 2023 na slávnostnom zhromaždení v Aule SAV v Bratislave na Patrónke prevzali z rúk podpredsedu SAV pre 1. oddelenie vied Dr. Martina Venharta certifikáty. Úspešní uchádzači z košických ústavov a centier SAV si svoje certifikáty prevzali už 19. januára 2023.

M. Venhart zagratuloval všetkým držiteľom a držiteľkám Doktograntu a neúspešných uchádzačov povzbudil, aby sa do rôznych výziev zapájali aj v budúcnosti: „Pozorne si čítajte reporty, ktoré od hodnotiteľov dostanete, mnohokrát sa z nich dokážete veľa naučiť a posunú vás ďalej. To, že ste vo výzve neuspeli, nemusí nevyhnutne znamenať, že váš výskum je zlý,“ dodal.

Komisia hodnotila v rámci 4. výzvy programu Granty pre doktorandov celkovo 87 prihlášok.  Na financovanie navrhla 44 – z toho v oddelení vied o neživej prírode 12, v oddelení vied o živej prírode 26 a v oddelení vied o spoločnosti a kultúre pridelila šesť grantov.

Program grantov pre doktorandov SAV je zameraný na podporu vedeckých projektov študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Udeľuje sa na čiastočné alebo úplné krytie finančných výdavkov vedeckého projektu, ktorý tvorí ucelenú časť v rámci problematiky riešenej študentom počas doktorandského štúdia. Maximálna suma pre jeden grant je 2000 eur.

Výsledky 4. výzvy programu Doktogrant

FOTOGALÉRIA

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky a Katarína Gáliková

Súvisiace články