Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Pozvánka na prednášku o umení kvanta

30. 1. 2023 | videné 498-krát

V utorok 31. januára 2023 o 14.00 hod. sa v pavilóne Národného centra pre kvantové technológie QUTE.sk na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave uskutoční verejná prednáška profesora Vladimíra Bužeka na tému Umenie kvanta. Prednáška sa koná pri príležitosti úvodného stretnutia projektu Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra (skQCI) zameraného na budovanie kvantovej komunikačnej infraštruktúry na Slovensku. Cieľom projektu je aj vývoj jednofotónového detektora s chladiacim systémom a vytvorenie medzinárodného tréningového a vzdelávacieho centra pre kvantové technológie.

Dnes sa na celom svete odohráva druhá kvantová revolúcia. Jej cieľom je priniesť prevratné kvantové technológie do vedeckej sféry a do spoločnosti tým, že prinesie nové komerčné príležitosti na riešenie globálnych výziev, poskytne strategické kapacity pre bezpečnosť a vytvorí zatiaľ nepredstaviteľné aplikácie pre budúcnosť. V reakcii na to EÚ spustila sieť európskych programov v oblasti kvantových technológií, ktoré podporia ekosystém schopný poskytovať znalosti, technológie a otvorené výskumné infraštruktúry a testovacie pracoviská potrebné na rozvoj špičkového priemyslu založeného na znalostiach v Európe. Je nevyhnutné, aby Slovensko bolo súčasťou tohto procesu.

Profesor Vladimír Bužek, zakladateľ Centra pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., vo svojej prednáške predstaví rozvíjajúcu sa oblasť kvantových (informačných) technológií. Aby sme lepšie ocenili transformačný potenciál kvantových technológií, vysvetlí základné princípy nerelativistickej kvantovej fyziky. Podrobne opíše najmä dva javy: kvantové superpozície a kvantové previazanie. Okrem toho sa bude podrobne zaoberať kvantovými meraniami. Nakoniec uvedie dva príklady kvantových technológií: kvantový počítač a schémy distribúcie kvantových kľúčov.

Prednáška sa uskutoční v anglickom jazyku.

Srdečne pozývame!

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: unsplash.com/FLY:D

Súvisiace články