Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Hostkou 50. epizódy vedeckého podcastu SAV bola Ing. Yvetta Velísková, PhD., riaditeľka Ústavu hydrológie SAV, v. v. i.

Vyšla 50. epizóda Vedeckého podcastu SAV

13. 1. 2023 | videné 683-krát

Hostkou 50. epizódy vedeckého podcastu SAV bola Ing. Yvetta Velísková, PhD., riaditeľka Ústavu hydrológie SAV, v. v. i. O význame vody, kvalite a kvantite vody na Slovensku, vplyve klimatických zmien na zásoby vody, aktuálnom výskume v ústave, ale aj o obľúbených knihách či speve s ňou hovoril moderátor Peter Boháč.

V úvode podcastu Yvetta Velísková vysvetľuje rozdiel medzi slovenskými odbornými pracoviskami zaoberaujúcimi z oblasti hydrológie. „Na rozdiel od možno viac známeho Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý zhromažďuje údaje o komponentoch (zložkách) hydrologického cyklu, náš ústav analyzuje jeho zmeny a snaží sa pochopiť procesy, ktoré v rámci hydrologického cyklu prebiehajú. Teda samotná hydrológia je o štúdiu jednotlivých komponentov,“ vysvetľuje Y. Velísková. Sama sa venuje povrchovým tokom a hydrodynamickým otázkam a konkretizovala svoju vedeckú činnosť. Popísala však aj vedeckú prácu ústavu a neopomenula ani detašované pracoviská ústavu v Liptovskom Mikuláši, kde vedci skúmajúú snehovú prikrývku a v Michalovciach, kde vybudovali lyzimetrickú stanicu.

Yvetta Velísková o sebe hovorí, že je mestské dieťa, no príroda – a voda, jej prúdenie, nádrže... – jej odmalička učarovala. „Moja práca v ústave hydrológie a smerovanie môjho výskumu súvisí nielen s hydrológiou, ale aj s hydrodynamikou povrchových i podzemných vôd,“ objasňuje. Slovensko je bohaté na podzemné i povrchové vody. Zhruba 80 percent obyvateľstva Slovenska je zásobovaných pitnou vodou z podzemných zdrojov, zvyšok z povrchových zdrojov. Odborníčka vysvetľuje, ako sa líši ich kvalita a ako je nutné povrchovú vodu upravovať. Dotkne sa aj zdrojov podzemnej vody pre pitné účely a spomenie oblasti Slovenska, kde je nedostatok podzemných vôd. Načrtne pri tom aj riešenia spočívajúceho najmä v spôsobe úpravy povrchových vôd na pitné účely.

Osobitnú pozornosť venuje Yvetta Velísková Žitnému ostrovu, ktorý je u nás veľmi vzácnym a ojedinelým zdrojom pitnej vody, a využitiu tohto zdroja. Vysvetlí jeho vznik z historického hľadiska, a popíše aj vplyv výstavby Vodného diela Gabčíkovo. „Ekologická stránka aj dopĺňanie zásob podzemnej vody sú ošetrené od začiatku,“ zdôrazňuje.

Väčšie riziko ako vodohospodárska výstavba v okolí Gabčíkova však podľa nej predstavuje toxická skládka vo Vrakuni, odkiaľ došlo k únikom škodlivých látok do podzemných vôd. V  podcaste Y. Velísková konkretizuje, ako tento únik ovplyvňuje kvalitu zdroja pitnej vody. „Túto situáciu treba veľmi rýchlo riešiť,“ prízvukuje odborníčka a rozhovorí sa kvalite našich vôd.

V súčasnosti je však veľkou hydrologickou témou aj zadržovanie vody. Popri ekologickom hľadisku treba mať podľa nej na zreteli aj vodohospodársku stranu, pričom vysvetlí pojem vodohospodárska bilancia a ako sa s tým vyrovná recipient na danom území. „Vybudovanie veľkoobjemových nádrží pomôže zadržať vodu v území, ich úloha je nezastupiteľná,“ podčiarkuje a dodáva, že ideálne je dopĺňať ich ekologickými riešeniami. V podcaste sa odborníčka podrobne zaoberá aj procesom kontaminácie vôd, spomenie aj, ako dlho môže trvať proces revitalizácie toku.

Slovensko má ešte stále dobrú pozíciu v zásobách vody v súvislosti s klimatickými zmenami, vyjadrí sa aj k rezonujúcej téme. Zároveň však upozorňuje, že pri nedostatku vlahy sú aj na Slovensku regióny, kde „môže vyschnúť studňa“. „Dunaj zatiaľ nebol ohrozený vplyvom klimatickej zmeny, z dlhodobého hľadiska môžeme pri ňom pozorovať striedanie období s veľkým prietokom a menším,“ spomína Y. Velísková a načrie do histórie povodní a povodňových prietokov na Dunaji.

Yvetta Velísková uprednostňuje vodu z vodovodu namiesto balenej, rada hľadá pramene riek, spieva, dokonca je členkou speváckeho zboru, a verí najmä v seba a ľudí. V novom roku si žiadne očakávania nedala. „Nechcem byť sklamaná, no veľmi si želám ukončenie vojny na Ukrajine a nech sa nám vyhýbajú pandémie,“ dodala Yvetta Velísková.

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts, na Spotify a na stránke www.podcasty.sme.sk. Celý rozhovor s Yvettou Velískovou si môžete vypočuť aj kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

 

 

Súvisiace články