Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Opustil nás Ing. Peter Zach, CSc.

12. 1. 2023 | videné 1267-krát

Na začiatku roka nás hlboko zasiahla nečakaná správa. Navždy nás opustil Ing. Peter Zach, CSc., vedecký pracovník Ústavu ekológie lesa SAV, v . v. i. Zomrel náhle, 2. januára 2023, vo veku 60 rokov.

Od ukončenia štúdia na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene až do svojej smrti pôsobil na Ústave ekológie lesa, kde nastúpil v roku 1985. Venoval sa entomológii, ornitológii, ochrane biodiverzity a ochrane lesov. V rokoch 1994 – 1997 bol vedeckým tajomníkom, v rokoch 2000 – 2012 námestníkom riaditeľa ústavu, v posledných rokoch vedúcim oddelenia živočíchov a ekologických interakcií.

Príroda bola jeho profesionálnym záujmom i záľubou. Nespočetné množstvo hodín trávil zberom materiálu a údajov pre vedecký výskum i pozorovaním vtáctva a rybolovom vo svojom voľnom čase.  Je veľmi ťažké obsiahnuť niekoľkými vetami jeho bohatú vedeckú, výskumnú, publikačnú, edičnú, manažérsku, popularizačnú, školiacu činnosť a mnohé ďalšie, ktoré počas svojho predčasne ukončeného života stihol vykonať. Azda každý, kto s ním prišiel do styku, ocenil etické a morálne hodnoty, ktorými sa vyznačoval. Vo vede presadzoval spoluprácu, rozvinul spoluprácu  s významnými  vedcami v zahraničí. Profitovali z nej mnohí, aj doktorandi, keď mohli vycestovať na zahraničné študijné pobyty.

Svoj vedecký odkaz nám zanechal najmä v početných publikovaných prácach, často citovaných. Jeho originálne a vzácne názory a myšlienky mohli kolegovia, známi a priatelia spoznať aj počas rozhovorov pri riešení problémov, s ktorými sa naňho obracali. Ochotne venoval čas druhým.

Na Petra Zacha budeme spomínať ako na zodpovedného, priateľského, nezištného človeka, vždy pripraveného pomáhať. Na myšlienku, že už nie je medzi nami, si budeme dlho zvykať a bude nám chýbať. 

Posledná rozlúčka s naším kolegom bude 14. januára 2023 o 11.30 h v Dome smútku na cintoríne Zlatý Potok vo Zvolene.

Česť jeho pamiatke.

 

Text: Katarína Sládeková, Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Foto: archív ústavu

Súvisiace články