Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Predseda SAV Pavol Šajgalík prijal riaditeľa CEFRES Mateusza Chmurskeho

Predseda SAV Pavol Šajgalík prijal riaditeľa CEFRES Mateusza Chmurskeho

11. 1. 2023 | videné 586-krát

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík prijal v stredu 11. januára 2023 na pôde akadémie riaditeľa CEFRES (Francúzsky ústav pre výskum v spoločenských vedách) Mateusza Chmurskeho a atašé pre vedeckú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva Yana Pautrata. Na stretnutí bol prítomný aj člen Predsedníctva SAV Michal Kšiňan.

Vo svojich príhovoroch obaja predstavitelia inštitúcií vyzdvihli bohatú bilaterálnu spoluprácu, ktorú dokladuje v máji 2022 podpísaná Dohoda o spolupráci medzi CEFRES a SAV. Na základe tejto dohody bola vypísaná výzva pre štipendium v oblasti spoločenských a humanitných vied na rok 2023.

Riaditeľ CEFRES Mateusz Chmurski v krátkosti predstavil vznik a vývoj CEFRES, ako aj jeho súčasné aktivity v podpore vedy a výskumu v krajinách V4. Inštitút CEFRES existuje už viac ako 30 rokov, vznikol ako platforma pre obnovenie vedeckej spolupráce medzi Francúzskom a štátmi strednej Európy. Aktuálne v CEFRES pôsobí 20 PhD. študentov 11 národností.

CEFRES je pod správou Francúzskeho ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a pod CNRS – National Center for Scientfic Research. M. Chmurski ďalej oboznámil predsedu SAV so spoluprácou s Českou akadémiou vied a Karlovou univerzitou, ktorá sa uskutočňuje v rámci tzv. CEFRES Platform. Na základe tejto spolupráce sa presťahovalo sídlo CEFRES priamo do budovy českej Akademie věd.

Okrem ponuky štipendií pre PhD. študentov a vedeckých pracovníkov sa hlavný dôraz sústreďuje na Program TANDEM, ktorý spája dvoch výskumníkov: jedného z AV ČR, jedného z CNRS a postdoktorandského výskumníka spolufinancovaného Karlovou univerzitou, ktorí pracujú na spoločnom projekte. Ten vyústi až do podania ERC grantu. V Českej republike je táto spolupráca veľmi úspešná, podarilo sa už získať dva úspešné ERC projekty. Predseda SAV takúto spoluprácu uvítal a podporuje ju.

 

Spracovali: Ľudmila Dolná, OMS SAV a Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články