Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Intelektualizmus a analytické myslenie

21. 12. 2022 | videné 694-krát

Vedecký kolektív z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i., vo svojom nedávnom prieskume skúmal mieru intelektualizmu a antiintelektualizmu v populácii. Zaoberal sa aj otázkou, do akej miery intelektualizmus súvisí s analytickým myslením. Svoje výsledky nedávno uverejnil v časopise Personality and Individual Differences.

„Od nežnej revolúcie uplynulo už 33 rokov a ťažko s, vzhľadom na rôzne okolnosti hodnotí, či je intelektualizmus na Slovensku vnímaný ako hodnota, ktorú chceme systematicky kultivovať. Rôzne internetové diskusie vyvolávajú pocit, že ak sa u nás niečo kultivuje, je to práve antiintelektualizmus,“ vysvetľuje Miroslava Galasová z ÚEP CSPV SAV, v. v. i.

Staršie výskumy identifikovali, že intelektualizmus sa spája s vyššou kreativitou, schopnosťou riešiť problémy, kritickým myslením či potrebou poznania. Súvisí tiež s prirodzenou zvedavosťou.

„Keď si predstavíme intelektuála, je to väčšinou zvedavý človek, ktorého teší, keď môže rozmýšľať o rôznych veciach s tým, že emócie necháva bokom,“ dopĺňa Jakub Šrol z ÚEP CSPV SAV, v. v. i.

Experimentálni psychológovia zo SAV vo svojom výskume na vzorke s viac ako 400 Slovákmi a Slovenkami pozorovali, že intelektualizmus pozitívne súvisí s analytickým myslením. Antiintelektualizmus sa na druhej strane spája skôr s opakom.

Skutočnosť, že ľudia dosahujúci vyššie skóre v antiintelektualizme sú dogmatickejší, potvrdili aj zahraničné štúdie. Týchto ľudí nie vždy zaujíma, či to, v čo veria, sa opiera o reálne poznanie.

Autori rozsiahlej kanadskej pandemickej štúdie pozorovali, že ľudia so sklonom k antiintelektualizmu menej dodržiavali bezpečnostné a hygienické opatrenia, ktorých cieľom bolo spomaliť šírenie vírusu. Boli tiež náchylnejší podliehať rôznym dezinformáciám týkajúcich sa pandémie,“ dopĺňa Jakub Šrol.

Slovenský výskum priniesol zaujímavé zistenie že (anti)intelektualizmus nesúvisí s inteligenciou. Nízke IQ neznamená, že si človek nemôže užiť trochu intelektuálneho cvičenia. A naopak vysoká inteligencia nie je zárukou, že sa človek bude vyžívať v intelektuálnych aktivitách.

Viac informácií o výsledkoch výskumu

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: pixabay.com/Christian Peters

Súvisiace články