Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Študentské osobnosti Slovenska 2021/2022 zo Slovenskej akadémie vied

Ocenili študentské osobnosti Slovenska za akademický rok 2021/2022

20. 12. 2022 | videné 1353-krát

Osemnásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska spoznala svojich laureátov za akademický rok 2021/2022. Absolútnym víťazom a TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akademického roku 2021/2022 je Matej Gazda z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Medzi ocenenými sú aj traja doktorandi Slovenskej akadémie vied – Marek Búran, Janette Podhorská a Roman Burič. Laureáti 13 kategórií si prevzali ocenenia na slávnostnom podujatí, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 19. decembra 2022 v Pálffyho paláci v Bratislave. Organizuje sa pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied a Slovenskej rektorskej konferencie.

Na slávnostnom ceremoniáli bol prítomní aj predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, prof. Peter Šimko, rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. Ľubica Lacinová, členka Predsedníctva SAV a Ing. Norbert Kurilla, poradca prezidentky SR pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie.

Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 91 nominácií v trinástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je občianske združenie JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia).

Ing. Matej Gazda, TOP Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2021/2022, z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach sa venuje zlepšeniu zdravotnej starostlivosti o pacienta pomocou umelej inteligencie. Umelá inteligencia a ním navrhnutý nový model je schopný namodelovať správny tvar a lokáciu pečene na základe informácií z jednej roviny a jedného referenčného tvaru pečene. V 2022 ho pozvali ako vedeckého pracovníka do Montrealu na univerzitu Polytechnique Montreal, kde pôsobil pod prof. Samuelom Kadourym v tíme Medical Lab. Jeho odborná činnosť vyústila do 10 článkov indexovanými v karentovaných časopisoch.

Laureáti zo SAV

Ing. Marek Búran z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., získal ocenenie v kategórii Elektrotechnika, priemyselné technológie. Pôsobí ako doktorand denného štúdia na ElÚ SAV, v. v. i., na oddelení supravodičov, ktoré tvoria významnú a nenahraditeľnú súčasť materiálov budúcnosti. Jeho prvá publikácia bola uverejnená vo vedeckom časopise Superconducting Science and Technology, v ktorej ukázal závislosť postupnej degradácie vysokoteplotného páskového supravodiča v závislosti od maximálnej dosiahnutej teploty počas procesu prúdového obmedzenia.

Ing. Janette Podhorská, PhD., z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i., je ocenenou v kategórii Stavebníctvo, architektúra. Počas doktorandského štúdia prejavila schopnosti samostatného riešenia zložitých vedeckých a inžinierskych úloh. Pod vedením profesora Martina Paloua sa venovala vývoju vysokohodnotných ťažkých betónov s environmentálne pridanou hodnotou pri použití ekologických cementov. Vyvinula súbor ťažkých betónov od prvej fázy návrhu zloženia až po samotné vyhodnotenie a spracovanie ich výsledkov.

Mgr. Roman Burič z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., kde pôsobí ako doktorand. Oceneným je v kategórii Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, psychológia. Už počas bakalárskeho štúdia ho fascinovalo, že denne ľudia spravia tisícky rozhodnutí, no mnoho z nich však je skreslených a iracionálnych. Preto sa vo svojom výskume zaoberá tým, ako funguje ľudské rozhodovanie a ako predchádzať iracionalite. V tejto oblasti sa mu podarilo publikovať už niekoľko výskumov, vrátane publikácií v medzinárodných odborných časopisoch. Nadviazal aj medzinárodnú spoluprácu s jednými z najväčších mien v jeho oblasti. Je tiež víťazom esejistickej súťaže v rámci podujatia ESET Science Award 2021, kde eseje hodnotil laureát Nobelovej ceny Kip Thorne.

Laureáti vo všetkých 13 kategóriách

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie

Ing. Marek Búran, Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika

Ing. Gabriel Stolárik, Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove

3. Kultúra a umenie

Bc. Kristína Paulin, DIS. art., Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave

4. Právo

JUDr. Ľuboslav Sisák, PhD., Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

5. Lekárske vedy

Ing. Matej Gazda, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

6. Farmácia

Daniel Krchňák, DIS., Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

7. Prírodné vedy, chémia

Ing. Lukáš Kolarič, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

8. Stavebníctvo, architektúra

Ing. Janette Podhorská, PhD., Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

9. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Ing. Lucia Galovičová, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

10. Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, psychológia

Mgr. Roman Burič, Ústav experimentálnej psychológie CSPV, v. v. i., v Bratislave

11. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

Mgr. Silvia Haringová, Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre

12. Ekonómia

Cena J&T Banky v kategórii Ekonómia

Ing. Alexandra Mertinková, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

13. Šport

Eliška Mintálová, Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Špeciálne ceny

Cenu JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore získala  Ing. Lucia Galovičová z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Cenu BMW Slovenská republika za umenie získala Bc. Kristína Paulin, DIS. art., Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave.

JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia) je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 115 krajinách sveta. JCI – Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu  talentovaných študentov na vysokých školách v SR, ako aj mladých podnikateľov na Slovensku.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články