Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Noví držitelia vedeckej hodnosti DrSc.

Osobnosti slovenskej vedy si prevzali vedecké hodnosti doktor vied

19. 12. 2022 | zhliadnuté 1045-krát

V Aule Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa v piatok 16. decembra 2022 konalo slávnostné odovzdávanie diplomov doktorov vied. Titul získalo 23 špičkových vedeckých osobností. Vedeckú hodnosť doktor vied (DrSc.) udeľuje slovenská komisia pre vedecké hodnosti na základe kvality a významu vedeckých výstupov či stanoviska rešpektovanej osobnosti zo zahraničia.

 V Slovenskej akadémii vied obhájili titul 15 vedci, v UK traja odborníci, zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dvaja a po jednom v Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Celkovo titul získali štyri ženy.

Slávnosť bola výnimočná niekoľkými významnými osobnosťami, ktoré sa stali doktormi vied. Diplom si prevzal aj predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti a podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied, botanik Karol Marhold, rektor Univerzity Komenského v Bratislave a expert na občianske právo Marek Števček či dekan Prírodovedeckej fakulty UK a entomológ Peter Fedor.

Titul DrSc. na rozdiel od akademických titulov neudeľuje vysoká škola, ale Slovenská komisia pre vedecké hodnosti. Osobnosti schvaľuje vedecká rada výskumnej inštitúcie. Vedecká hodnosť doktora vied vyjadruje zvlášť vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných vedecky originálnych prác dôležitých pre rozvoj bádania v určitom vednom odbore alebo pre spoločenskú prax a charakterizujúcich vyhranenú vedeckú osobnosť.

 

Na Slovenskej akadémii vied titul získali:

diplom doktora biologických vied

RNDr. Štefan Číkoš, DrSc., z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, v. v. i., v Košiciach,

 

diplom doktora biologických vied

MMedSc. Eliyhu Dremencov, DrSc., z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, v. v. i., v Bratislave,

 

diplom doktora biologických vied

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,

 

diplom doktora základných lekárskych a farmaceutických vied

RNDr. Peter Gál, DrSc., MBA, z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

 

diplom doktora biologických vied

Ing. Jozef Hanes, DrSc., z Neuroimunologického ústavu SAV, v. v. i., v Bratislave,

 

diplom doktora ekologických vied

Ing. Richard Hrivnák, DrSc., z Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., v Bratislave,

 

diplom doktora biologických vied

RNDr. Ivica Hromadová, DrSc., z Parazitologického ústavu SAV, v. v. i., v Košiciach,

 

diplom doktora ekologických vied

Ing. Rastislav Jakuš, DrSc., z Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., vo Zvolene,

 

diplom doktora lekárskych vied

prof. Ing. Igor Jurišica, DrSc., z Neuroimunologického ústavu SAV, v. v. i., v Bratislave,

 

diplom doktora technických vied

Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach,

 

diplom doktora technických vied

RNDr. Vladimír Kovaľ, DrSc., z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i., v Košiciach,

 

diplom doktora technických vied

prof. Ing. Tibor Kvačkaj, DrSc., z Fakulty materiálov, metalurgie, a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach,

 

diplom doktora biologických vied

Ing. Juraj Majtán, DrSc., z Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i., v Bratislave,

 

diplom doktora biologických vied

prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.,  z Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., v Bratislave,

 

diplom doktora chemických vied

doc. Ing. Ján Moncoľ, DrSc., z Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., v Bratislave,

 

diplom doktora technických vied

Dr. rer. nat. Peter Šiffalovič, DrSc., z Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., v Bratislave,

 

diplom doktora historických vied

PhDr. Ján Steinhubel, DrSc., z Historického ústavu SAV, v. v. i.,  v Bratislave,

 

diplom doktora geologických vied

Mgr. Adam Tomašových, DrSc., z Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i., v Bratislave,

 

diplom doktora technických vied

prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc., z  Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

 

diplom doktora matematických vied

Mgr. Andrea Zemánková, DrSc.,  z Matematického ústavu SAV, v. v. i., v Bratislave.      

 

Fotogaléria z podujatia

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj: uniba.sk

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články