Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., z Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., v Bratislave

Vedecká cukráreň CVTI SR s Oľgou Pecháňovou o dobrých a zlých tukoch na tanieri

9. 12. 2022 | videné 547-krát

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva v rámci vedeckej cukrárne na prednášku Dobré a zlé tuky na tanieri – vianočné pečenie bez výčitiek, ktorá sa uskutoční 13. decembra 2022 o 9.00 hod. na 2. poschodí budovy CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A. Hostkou bude doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., z Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., v Bratislave.

V prednáške sa bude zaoberať problematikou tukov. Objasní, akú úlohu majú všeobecne tuky v našom organizme, ako na náš organizmus vplýva cholesterol a aký vplyv má konzumácia tukov na naše zdravie. Zároveň sa bude venovať experimentálnym modelom, ktoré sú vhodné na sledovanie obezity a stručne poukáže aj na mechanizmy vzniku dyslipidémie a obezity.

Hovoriť sa bude aj o štandardných, ako i nových liečivách, ktoré sú vhodné na liečbu metabolických porúch. Na záver prednášky vyzdvihne niektoré prírodné látky, ktoré dokážu dyslipidémii predchádzať, resp. upravovať zvýšený cholesterol. Vzhľadom na to, že prednáška sa koná už v pokročilom čase predvianočných príprav, O. Pecháňová prezradí aj niektoré recepty, ktoré sú vhodné na vianočné pečenie „bez výčitiek“, teda s použitím zdravých tukov v primeranom množstve.

Oľga Pecháňová je vedeckou pracovníčkou Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., a prezidentkou Medzinárodnej spoločnosti pre patofyziológiu. Má vyše 30-ročné skúsenosti s kardiovaskulárnym výskumom a vývojom liečiv zameraných na liečbu hypertenzie a kardiovaskulárnych porúch. Vo svojom výskume sa zameriava na analýzu endogénnych látok, ktoré sa podieľajú na udržiavaní  krvného tlaku, ako aj na patofyziologické mechanizmy, ktoré vedú ku kardiovaskulárnym a metabolickým poruchám.

Je autorkou zhruba 170 impaktovaných publikácií, jedného patentu a je spoluautorkou niekoľkých monografií. Oľga Pecháňová popri svojej vedeckej práci vyučuje na Prírodovedeckej fakulte a Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je hosťujúcou profesorkou na Univerzite Victora Babesa v Timisoare a Univerzite v Kragujevaci. Je členkou významných vedeckých spoločností a redakčných rád medzinárodných časopisov.

 

Text: CVTI SR

Foto: Vladimír Šimíček

Súvisiace články