Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Detská mapa sveta 2023

Detská mapa sveta: Vyhlásenie súťaže pre rok 2023

1. 12. 2022 | videné 1388-krát

Geografický ústav SAV, v. v. i., a Kartografická spoločnosť SR vyhlasujú umelecko-kartografickú súťaž Detská mapa sveta 2023. Témou nadchádzajúceho ročníka je Mapa môjho budúceho sveta, v originálnom anglickom znení “A Map of My Future World”.

Kresby možno prihlasovať do štyroch kategórií – deti do 6 rokov, od 6 do 8 rokov, od 9 do 12 rokov a od 13 do 15 rokov (vrátane).
Maximálna veľkosť obrázku nesmie presiahnuť formát A3 (420 x 297 mm) na plochom povrchu (práce presahujúce uvedený rozmer nemôžu postúpiť do medzinárodného kola).
Hodnotiacimi kritériami sú:

  • zrozumiteľné posolstvo,
  • kartografický obsah s korektným znázornením kontinentov (primerane veku autora kresby),
  • kvalita prevedenia – napr. vhodné estetické prvky (symboly, farby, názvy…) a celková estetická hodnota.

Obrázky môžu byť zhotovené tradičnými metódami (pastelky, temperové a vodové farby, koláž) alebo počítačovou grafikou. Použitie šablón pri kresbe kontinentov nie je povolené. Na zadnej strane obrázku musí byť štítok s nasledujúcimi údajmi: meno autora, vek, adresa školy a názov práce v anglickom alebo francúzskom jazyku.

Vybrané práce budú ocenené vecnými cenami, postúpia do medzinárodného kola súťaže Barbara Petchenik Children World Map 2023 a budú vystavené na Medzinárodnej kartografickej konferencii v Kapskom Meste v Južnej Afrike.

Súťažné práce je potrebné doručiť do 30. marca 2023 národnému koordinátorovi na adresu:

RNDr. Monika Kopecká, PhD.

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Štefánikova 49

814 73 Bratislava

 

Podrobnejšie informácie nájdete na facebooku alebo prostredníctvom e-mailovej adresy monika.kopecka@savba.sk

Celé znenie pravidiel a podmienok je dostupné v anglickom jazyku na stránke Medzinárodnej kartografickej asociácie (ICA).

Vítazné práce zo všetkých predlošných ročníkov nájdete na webe Carleton University Library.

 

Text a foto: Geografický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články