Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Publikáciu pokrstil konárikom borovice Miloš Rusnák (vľavo), vpravo hlavný editor Milan Lehotský

Monografia Landscapes and Landforms of Slovakia vydaná vo vydavateľstve Springer sa zaraďuje medzi jedinečné publikácie svojho druhu

1. 12. 2022 | videné 606-krát

 V utorok 29. novembra 2022 slávnostne predstavili novú a na Slovensku ojedinelú publikáciu Landscapes and Landforms of Slovakia, zostavovateľov Milana Lehotského z Geografického ústavu SAV, v. v. i., a Martina Boltižiara z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, venovanú najvýznamnejším krajinným celkom a formám reliéfu na Slovensku. Podujatie sa konalo v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave a na krste knihy „symbolom dlhovekosti, odhodlania, trpezlivosti“ – konárikom borovice sa zúčastnili okrem autorov, spoluautorov aj nadšenci geológie, geografie či „len“ prírody.

„Knihy sú ako dvere, otvoríte ich a vstupujete do iného sveta,“ uviedol zrod publikácie jej editor Milan Lehotský. O príprave knihy sa rozhodlo v roku 2018 a 1. mája 2022 bola hotová publikácia dostupná online, pričom M. Lehotský ako hlavný editor musel prekonávať prekážky spojené so zhruba dvojročnou pandémiou. Kniha Landscapes and Landforms of Slovakia síce otvára nám známy kus zeme, Slovensko, no z doposiaľ nezmapovaného pohľadu. „Slovensko je rozmanitá krajina, je úžasné, že jej spoznávanie je pre nás zároveň povolaním,“ konštatoval riaditeľ Geografického ústavu SAV, v. v. i., Daniel Michniak a zdôraznil, že ide prvú takto zameranú publikáciu vydanú v renomovanom vydavateľstve vo svetovom jazyku. „Jedinečnosť vždy poteší, a táto monografia je naozaj ojedinelá a ďakujem za ňu aj ako geológ,“ pridal svoje ocenenie autorom člen Predsedníctva SAV Pavol Siman.

Kniha, na ktorej tvorbe sa podieľalo 43 autorov zastupujúcich 14 vedeckých inštitúcií, prezentuje množstvo geomorfologických poznatkov o krajine Slovenska. Je výsledkom spolupráce geomorfológov, geografov, geológov, speleológov a klimatológov. Je bohatá na grafické prvky, obrázky, schémy a je tak podľa hlavného editora M. Lehotského obsahovo prístupná aj laickej verejnosti.

„Kniha popisuje vybrané lokality, reprezentujúce rozmanitosť regionálneho geografického a geologického prostredia Slovenska – od Vysokých Tatier s ľadovcovým reliéfom ako najvyššie položenej oblasti Karpát cez viaceré pohoria až po kotliny a nížiny, s prihliadnutím na najvýznamnejšie formy ich modelácie, napr. fluviálne procesy, svahové procesy, krasové procesy,“ opísal M. Lehotský a osobitne poďakoval autorom jednotlivých kapitol, „ktorých ani nemusel naháňať s uzávierkami“.

Kniha má tri časti – v úvode sa venuje všeobecnému rámcu fyzickej geografie Slovenska, druhá najrozsiahlejšia časť opisuje geomorfológiu vybraných krajinných celkov a tretia približuje lokality geomorfologického/geologického dedičstva a politiku ochrany krajiny na Slovensku.

Slovensko sa touto publikáciou zaradilo medzi 28 krajín, ktoré sa môžu pochváliť podobnou publikáciou vydanou v rámci tejto edície renomovaného vydavateľstva Springer.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články