Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vyhodnocovanie

Výsledky druhej séroepidemiologickej štúdie zamestnancov SAV – jeseň 2022

25. 11. 2022 | videné 722-krát

V mesiacoch október až november 2022 Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., opäť uskutočnilo prierezovú séroprevalenčnú štúdiu, zameranú na prítomnosť špecifických IgG protilátok proti vírusu SARS-CoV-2 vytvorených v dôsledku prekonania ochorenia COVID-19 a/alebo očkovania.

Podobne ako pred rokom, štúdia sa realizovala medzi zamestnancami Slovenskej akadémie vied a jej cieľom bolo zistiť relatívnu hladinu špecifických protilátok voči vírusu SARS-CoV-2 v prostredí SAV, informovať účastníkov štúdie o ich hladine protilátok a poskytnúť čiastkový obraz o situácii na jednotlivých pracoviskách SAV. Účastníci štúdie poskytli informovaný súhlas, anamnestické informácie a vzorky suchých kvapiek krvi, ktoré boli analyzované pomocou metódy ELISA. Prítomnosť špecifických IgG protilátok voči S-proteínu SARS-CoV-2 bola zistená u 96,04 percenta (1 311) z celkovo zapojených 1 365 zamestnancov SAV. Najdôležitejšie výsledky štúdie môžeme zhrnúť nasledovne:

  • celková séropozitivita zapojených zamestnancov SAV na jeseň 2022 bola 96,04 percenta (medián S/C 9,49). Zo skupiny očkovaných účastníkov (1 189) to bolo 99,5 percenta (medián S/C 9,82), u neočkovaných účastníkov (176) vykazovalo séropozitivitu 72,73 percenta (medián S/C 2,19)
  • do času uskutočnenia štúdie (október 2022) malo 65,05 percenta (888) zo zapojených účastníkov minimálne 1-krát pozitívny PCR/Ag test na SARS-CoV-2. U 477 účastníkov, ktorí doteraz nikdy pozitívny PCR/Ag test na SARS-CoV-2 nemali (34,95 %), sme testovali aj prítomnosť protilátok voči nukleoproteínu (NCP) SARS-CoV-2, ktoré sú prítomné výlučne po infekcii vírusom. PCR/Ag testom nepotvrdené prekonanie infekcie sa ukázalo u 27,39 percenta takýchto účastníkov (25,12 % u zaočkovaných; 51,22 % u neočkovaných), teda viac ako jedna štvrtina z nich si nebola vedomá, že prekonali ochorenie COVID-19
  • na základe samohodnotenia závažnosti priebehu infekcie (stupnica 1 – 10) sa ukázalo, že závažný priebeh (8 – 10) sa vyskytoval u 6,31 percenta účastníkov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 bez predchádzajúcej vakcinácie a u 1,44 percenta účastníkov, ktorí prekonali ochorenie po absolvovaní kompletnej vakcinačnej schémy
  • hladina protilátok sa zvyšuje opakovanou infekciou, vyšším počtom dávok vakcinácie a v najvyššej miere pri kombinácii oboch týchto faktorov

Záverom by sme radi poďakovali Predsedníctvu SAV za podporu tejto štúdie a všetkým účastníkom za ich spoluprácu pri vykonávaní samoodberov kapilárnej krvi z prsta. Veríme, že výsledky sú prospešné ako pre jednotlivcov, tak aj pre samotnú SAV.

 

Text: kolektív autorov štúdie, Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Foto: BMC SAV, v. v. i.

Súvisiace články