Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Robot Furhat

Technológie a ľudská reč vo Vede SK

25. 11. 2022 | videné 556-krát

Je rozdiel ako a kedy poviete OK. Aký zvuk a dôraz položíte na samohlásku i v slove iba alebo v slove aby... Podobných príkladov „súka“ z rukáva prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., mnoho. Inšpiráciou na jeho pozvanie do Vedy SK v Rádiu Slovensko bolo udelenie Ceny literárneho fondu v kategórii technických a matematických vied. „Veľmi milo ma to prekvapilo aj preto, že sám sa považujem najmä za lingvistu,“ reagoval tesne po prevzatí ceny.

Vedúci Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre a súčasne vedúci vedecký pracovník na Ústave informatiky SAV, v. v. i., považuje ocenené dielo v angličtine: Investigating Spoken English – A pratical Guide to Phonetics and Phonology Using Praat za podnetnú „učebnicu“ pre ľudí, ktorí sa zdokonaľujú vo fonetike a fonológii. Práve ich význam v komunikácii a širšie koncipovaná téma technológie a ľudská reč sú ťažiskom novembrovej Vedy SK Rádia Slovensko. Absolvent doktorandského štúdia v New Yorku a následných výskumných pobytov v Edinburgu, Helsinkách, Buenos Aires aj v El Paso zanietene vysvetľuje možnosti vizualizácie reči, dôležitosť vzťahu medzi prozódiou reči a artikulačnou fonológiou aj perspektívy komunikácie ľudí s robotmi. Stačí pripomenúť, aký úspech mal Ústav informatiky SAV, v. v. i., na podujatí Víkend so SAV na Primaciálnom námestí v Bratislave s robotom Furhat. Vývoj systémov a technológií umelej inteligencie má aj v kontexte komunikácie s ľudskou rečou rýchly progres. Viac sa dozviete vo Vede SK, ktorú vysiela Rádio Slovensko v sobotu 26. novembra od 22.20 hodiny.

 

Text: Stano Ščepán

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články