Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Predsedníctvo Snemu SAV

Snem SAV rokoval o návrhu postupu rozdelenia miezd

24. 11. 2022 | videné 711-krát

Snem SAV, ktorý sa konal 24. novembra 2022 po dlhšej prestávke opäť prezenčne v Aule SAV v Bratislave na Patrónke, otvoril predseda Snemu SAV Radoslav Passia. Hlavným bodom rokovania bolo prerokovanie a schválenie Návrhu postupu rozdelenia miezd jednotlivým verejným výskumným inštitúciám.

Návrh predkladal podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu prof. Juraj Koppel. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, hlavným cieľom zmien bolo okrem iného pripraviť organizáciám SAV v. v. i. lepšiu predvídateľnosť rozpočtu mzdových prostriedkov (MP), zlepšiť výpočet aktualizácie na základe reálne potrebných tarifných platov, ako aj zrovnoprávniť jednotlivé oddelenia vied pri rozdeľovaní sumy MP SAV podľa skutočného počtu zamestnancov. Snem SAV po diskusii k pripomienkam a vystúpení členov Snemu SAV aj zástupcov Predsedníctva SAV Návrh postupu rozdelenia mzdových prostriedkov z centrálnych zdrojov SAV medzi jednotlivé organizácie v. v. i. s pripomienkami schválil.

S informáciou o aktuálnej situácii v SAV vystúpil predseda akadémie prof. Pavol Šajgalík. Referoval aj o dnešnom (24. novembra) rokovaní vo Výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, kde sa rokovalo o rozpočte SAV. Informoval aj o ďalších finančných prostriedkoch, ktoré sa podarilo vyrokovať s Ministerstvom financií SR v súvislosti so súčasnou energetickou situáciou. Spomenul aj zbierku neziskovej organizácie pri SAV na pomoc ukrajinským vedcom. Snem SAV správu predsedu SAV o aktuálnej situácii v SAV zobral na vedomie.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články