Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Konferenciu otvorila Ivana Budinská, členka Predsedníctva SAV

Šesťdesiat rokov od inštalácie prvého číslicového počítača v SAV

24. 11. 2022 | videné 499-krát

Pri príležitosti 60. výročia spustenia prvého číslicového počítača v SAV do prevádzky (12. júla 1962) sa 15. novembra 2022 na Ústave informatiky SAV, v. v. i., uskutočnila konferencia História informatiky na Slovensku. Bol to počítač ZRA 1 (Zeiss Rechnenautomat) z vtedajšej Nemeckej demokratickej republiky. Súčasťou konferencie bolo aj otvorenie dvoch nových expozícií v Múzeu počítačov Centra spoločných činností SAV, v. v. i. – Pamätnej izby akademika Ivana Plandera (autor Ing. Štefan Kohút) a expozície Mikroelektronika a integrované obvody (autor doc. Ing. Martin Šperka, PhD.).

Konferenciu usporiadal Ústav informatiky SAV, v. v. i., v spolupráci s Múzeom počítačov Centra spoločných činností SAV, v. v. i. Prednášateľmi boli priami aktéri histórie IT, bývalí pracovníci Ústavu technickej kybernetiky SAV – Ivan Kočiš, Karol Richter, Jozef Mikloško, Peter Kákoš, Karol Košuk a pracovníci slovenských IT organizácií: Milan Gábik (VÚVT Žilina), Jozef Jágerčík (ZVT Banská Bystrica), Vladimír Áč (TESLA Piešťany), Ľubomír Kyselica (EZ Bratislava), Stanislav Hrda (zberateľ herných počítačov).

Konferencia sa uskutočnila pod gesciou predsedu SAV. Otvoril ju Robert Andok, riaditeľ Ústavu informatiky SAV, v. v. i., spolu Ivanou Budinskou, iniciátorkou konferencie a členkou Predsedníctva SAV. Konferencia bola prvá svojho druhu na Slovensku a svojím poslaním má pripomínať svetlé okamihy dejín vedy a techniky na Slovensku a je súčasťou nadchádzajúcich osláv 70. výročia založenia SAV. História výpočtovej techniky sa začala písať práve na pôde SAV, keď jej zamestnanec, vtedy ešte doktorand Ivan Plander zostrojil 15. októbra 1956 na Slovensku prvú elektronickú súčiastku pre počítač. Bol to analógový počítač, ktorý uviedli do prevádzky v roku 1958 v Laboratóriu teoretickej a aplikovanej mechaniky SAV. Číslicový počítač ZRA 1 sprevádzkovali na Slovensku ako druhý v poradí. Prvý bol, o pol roka skôr, v Hydrostave.

Prednášky na konferencii sa týkali hlavne obdobia najväčšieho rozvoja IT na Slovensku pred rokom 1989 – projektov RPP-16 a PPS SIMD (SAV), mikroelektroniky (TESLA), počítačov SMEP (VÚVT) z obdobia rokov 1965 – 1989, keď sa u nás počítače a k nim potrebné čipy nielen vyvíjali, ale aj vyrábali.

Cieľom konferencie bolo okrem iného poukázať aj na potenciál a schopnosti Slovákov a podporiť ich úsilie v oblasti výskumu a výroby aspoň komponentov počítačov a nadviazať tak na ich úspešnú prácu pred rokom 1989. Aj preto sa konferencia uskutočnila v rámci 8. ročníka podujatia EXTRAPOLÁCIE s jeho mottom: Na základe histórie hovorme o budúcnosti, ktoré s celoslovenskou pôsobnosťou organizuje každoročne Ústav informatiky SAV, v. v. i., v spolupráci s Múzeom počítačov CSČ SAV, v. v. i.

Podrobnejšie o konferencii a o podujatí Extrapolácie 2022

Prezentácia Múzea počítačov

 

Spracoval: Štefan Kohút, Múzeum počítačov CSČ SAV, v. v. i.

Foto: Martin Šperka, Múzeum počítačov CSČ SAV, v. v. i.

Súvisiace články