Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vedúci delegácií

Uskutočnilo sa 9. spoločné vedecké fórum SAV – TÜBITAK

24. 11. 2022 | videné 661-krát

V pondelok 21. novembra 2022 sa v priestoroch vedeckého parku TÜBITAK Marmara Research Centre Gebze (Turecko) uskutočnilo 9. spoločné vedecké fórum SAV – TÜBITAK,  organizované The Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TÜBITAK) za podpory  Generálneho konzulátu SR v Istanbule a Slovenskej akadémie vied. Cieľom workshopu bolo pokračovanie spoločnej spolupráce, získanie partnerov pre bilaterálne projekty a príprava nových projektových návrhov. Delegáciu SAV viedla podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

SAV na vedeckom fóre zastupovalo deväť vedeckých pracovníkov zo štyroch ústavov a centier – Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., a Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i. Podujatie podporil Generálny konzulát SR (GK SR) v Istanbule formou spolupráce pri organizovaní a účasťou na podujatí.

Za tureckú stranu sa na podujatí zúčastnil prezident vedeckého parku TÜBITAK MAM a zároveň viceprezident TÜBITAK prof. Dr. Ahmet Yozgatligil, viceprezidentka vedeckého parku prof. Dr. Burcu Özsoy a vedeckí pracovníci z ústavov z oblasti materiálového výskumu, biomedicíny, transportu a  metrológie.

Počas diskusií v rámci tematických pracovných skupín boli prediskutované konkrétne možnosti projektovej spolupráce na témy: Anode-less li-ion batteries, ln-vivo testing of novel zinc stent device, Ultra high temperature ceramic matrix composites, Aluminium foams, High performance polymer materials from waste carbon precursors, Nanoceria and treatment of resistance, Targeted nanotherapy far refractory cancers, High performance magnetic gradiometer.

Na záver podujatia vedúci predstavitelia oboch organizácii za prítomnosti GK SR v Istanbule podpísali spoločné vyhlásenie o vzájomnej spolupráci SAV a TÜBITAK.

 

Spracovala: Zuzana Panisová, Odbor medzinárodnej spolupráce SAV

Foto: TÜBITAK MAM

Súvisiace články