Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt Vision

Online kurz „Good Laboratory Practice“

22. 11. 2022 | videné 418-krát

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., pozýva na online kurz pod názvom „Good Laboratory Practice (GLP)“, ktorý sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu/Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Kurz sa bude konať pod vedením kolegov z Norwegian Institute for Air Research (NILU) a bude v anglickom jazyku. Termín online kurzu je 28. – 29. novembra 2022 v čase podľa programu.

Norwegian Institute for Air Research (NILU) je nezávislá nezisková výskumná inštitúcia, ktorá patrí k popredným európskym organizáciám aktívnym v oblastiach toxikológie a nanotoxikológie, v hodnotení zdravotného rizika a vplyvu expozície na životné prostredie a podnebie. NILU má vynikajúce úspechy v získavaní národných aj medzinárodných EÚ projektov a obrovské skúsenosti v ich manažmente. Výskumné tímy z NILU boli zapojené do riešenia najmenej 41 projektov financovaných EÚ v rámci 7. RP a do viac ako 20 projektov v rámci programu Horizont 2020. NILU je úspešné aj v získavaní projektov v programe Horizont Europe.

Kurz poskytne účastníkom základné princípy správnej laboratórnej praxe pre in vitro toxikológiu, nano- a genotoxikológiu, osvedčené postupy pri manipulácii s nanomateriálmi a príprave nanomateriálov na testovanie, úlohy kontroly kvality, príprave monitorovacej správy a archivácia.

Registráciu, ako aj viac informácií nájdete na webovej stránke projektu VISION.

Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381.

 

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková

 

Súvisiace články