Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Hosťom 47. epizódy Vedeckého podcastu SAV bol psychológ doc. Mgr. Marcel Martončík, PhD., zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Vyšla 47. epizóda Vedeckého podcastu SAV

18. 11. 2022 | videné 590-krát

Hosťom 47. epizódy Vedeckého podcastu SAV bol psychológ doc. Mgr. Marcel Martončík, PhD., zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Jeho hlavným výskumným zameraním je čoraz dôležitejšia kyberpsychológia. Podcast moderovala Klara Kohoutová.

O výbere svojho povolania hovorí ako o jednoznačnej voľbe. Ako hovorí, vedel si seba predstaviť ako učiteľa histórie či odborníka na recyklovanie odpadu, no má to šťastie, že pracuje s tým, čo ho baví a čomu sa aj (ako laik) aj venoval. Marcel Martončík sa venuje najmä závislosti od hrania počítačových hier, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už zaradila medzi choroby. Čo je však pre jeho vedecký záujem dôležité, venuje sa aj presahom počítačových hier do športového sveta. „Kyberpsychológia je široký pojem, venujem sa hlavne ľudskému správaniu vo virtuálnom priestore,“ vysvetľuje vedec a dodáva, že sám sa venuje malej časti tejto disciplíny – hraniu digitálnych hier. Na Slovensku tento „šport“ ešte nie je taký populárny, napriek tomu máme u nás hráčov, ktorí sa zapájajú do svetových líg. Vedcov, ktorí sa týmto odborom zaoberajú, je veľmi málo, M. Martončík potvrdzuje, že vedca, ktorý by sa zaoberal súťažným hraním na Slovensku, ani nepozná. V podcaste sa zamýšľa, prečo to tak je a uvádza príklady z iných krajín – Európy či Ázie aj na základe vlastných skúsenosti, napríklad z Fínska.

Dáta zbiera kombinovanou formou, sám žiadne hry – pre nedostatok času nehrá a  preferuje stolové hry. „V minulosti som sa však e-športu venoval a vlastne aj to ma doviedlo k tomu, že sa tomu vedecky venujem,“ potvrdzuje kyberpsychológ a uvádza aj trojročný výskum projektu VEGA, ktorý je momentálne v druhej fáze posudzovania. „Chcem vedieť, aké psychologické charakteristiky sa podieľajú na výkonnosti a úspešnosti v elektronickom športe, zaujíma ma to a snažím sa to robiť, ako najlepšie viem,“ opisuje svoju vedeckú prácu, ktorá je preňho aj koníčkom, a spomína svoje pilotné štúdie. Vysvetlí tiež pojmy štatisticky a prakticky významné. „Práve pri tom našom výskume to bola výzva, ako odhadnúť praktický význam rôznych osobnostných alebo kognitívnych premenných na výkonnosť v ich športe,“ uvádza a rozvíja ďalej svoj výskum o skúmaní úspešnosti v hraní. Rozhovorí sa aj trénovaní počítačových hier.

Medzi hlavné faktory, ktorým sa M. Martončík v e-športoch venuje, zaraďuje predikciu úspešnosti či závislosti od hrania e-hier. „Zaujíma nás tiež, čo odlišuje tých hráčov, ktorí hrajú patologicky, od tých, ktorí hrajú nadmerne, no bez negatívnych dôsledkov,“ načrtáva štúdiu, ktorá je „v procese“.  

Opíše tiež, čo je za tým, že sa niekto rozhodne venovať súťažne počítačovej hre – okrem súťaživosti je to podľa neho aj socializačný aspekt, pričom zdôrazní, že mnohé súťaže sa konajú aj v off-line priestore. Zmieni sa aj o svojom postoji k počítačovým hrám a súťažiam, ktoré sám hrával. „Na druhej strane si uvedomujem všetky úskalia a negatíva, ktoré sú s hraním spojené, čo osobitne vnímam u malých detí,“ konštatuje. Žiadne odporúčania sa však neodváži dávať, no dá príklad z vlastného života. 

Vo svojom výskume hľadá odpoveď najmä na základnú otázku, prečo sú počítačové hry návykové. „S touto odpoveďou zatiaľ neprišiel nikto z výskumníkov,“ potvrdzuje. Známe sú však niektoré symptómy: strata kontroly, nárast problém súvisiacich so zdravím, profesionálnym či partnerským životom, klamanie.

Marcel Martončík sa podieľa aj na ERC projekte zameranom na ontologické rekonštrukcie hernej poruchy, na ktorom pracuje s kolegom z Fínska. „Vstupujeme do tohto výskumu bez akejkoľvek predstavy, čo je porucha v dôsledku hrania,“ načrtne priebeh výskumu a opisuje impulzy, ktoré k nemu viedli aj výber respondentov pri tomto výskume.

Okrem kyberpsychológie sa M. Martončík venuje aj praktikám otvorenej vedy v spoločenských vedách. „Tejto myšlienke – byť transparentný vo svojom vedeckom snažení – sa darí stále viac,“ hodnotí zanietene otvorenú vedu, pridáva podrobnosti a vyzdvihuje pritom transparentnosť takýchto výskumov.

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts, na Spotify a na stránke www.podcasty.sme.sk. Celý rozhovor s Marcelom Martončíkom si môžete vypočuť aj kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: SVU CSPV SAV, v. v. i. 

Súvisiace články