Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Laureáti ŠOS z uplynulého 17. ročníka

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska otvorila svoj 18. ročník

14. 11. 2022 | videné 638-krát

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2021/2022 otvorila už svoj 18. ročník. Toto podujatie pomáha zviditeľniť kvalitné vedecko-výskumné práce, inovatívne riešenia a odmeniť nadaných študentov z celého Slovenska z rôznych spoločensko-vedných odborov. Do projektu sa môže zapojiť ktorýkoľvek ústav SAV.

Cieľom súťaže Študentská osobnosť Slovenska je oceniť študentov vysokých škôl, ktorí študujú na 1., 2. alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia a ktorí sú nielen výbornými študentami, ale v niečom vynikajú (víťazi alebo medailisti rôznych študentských odborných súťaží v rámci Slovenska, Európy či sveta, úspešní riešitelia rôznych inovatívnych nápadov, doktorandi, ktorí sa môžu preukázať kvalitnými vedecko-výskumnými výsledkami, úspešní umelci či športovci). Nominovaní musia spĺňať vekový limit od 18 do 35 rokov.

Prihlášku do súťaže (fakulta aj ústav SAV môže zaslať aj viac nominácií) nájdete na www.studentskaosobnost.sk a je potrebné zaslať ju spolu s profilom nominovaného doporučene 1. triedou na adresu:

JCI-Slovensko, Dolnozemská cesta 1 (P.O.Box 74), 852 35 Bratislava

a zároveň elektronickou poštou na adresu: jcislovensko@gmail.com.

Uzávierka prihlášok je 21. novembra 2022 (rozhoduje dátum podania s najneskorším termínom 21. novembra 2022, ako aj zaslanie e-mailom 21. novembra 2022).

Laureáti z každej kategórie (vyhlásených je 12 kategórií) podľa jednotlivých študijných smerov budú odmenení vecnými cenami a finančnou odmenou.

Podrobné informácie na telefónnom čísle 0905 403 596 alebo e-mailom: jcslovakia@gmail.com.

Projekt pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied organizuje JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia). Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách.

Záštitu nad projektom prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články