Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Posterový deň na Ústave hydrológie SAV, v. v. i.

Posterový deň na Ústave hydrológie SAV, v. v. i.

11. 11. 2022 | videné 459-krát

V stredu 9. novembra 2022 sa na konalo na pôde Ústavu hydrológie SAV, v.v i. (ÚH SAV, v. v. i.) v rámci Týždňa vedy a techniky 2022 medzinárodné stretnutie odborníkov z oblasti hydrológie – Posterový deňDeň otvorených dverí na ÚH SAV, v. v. i.

Už 29. ročník tohto podujatia mal podtitul Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda – rastlina – atmosféra v podmienkach klimatickej variability. Podujatie sa konalo po dvoch rokoch opäť v prezenčnej forme a nieslo sa tradične v priateľskom a odbornom duchu, tak ako sme boli zvyknutí pred pandémiou COVID-19.

Po úvodných slovách moderátora RNDr. Pavla Miklánka, CSc., a riaditeľky ÚH SAV, v. v. i., Ing Yvetty Velískovej, PhD., nasledovali vyzvané prednášky doc. Ing. Jaroslava Vida, PhD. z Katedry prírodného prostredia Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a dr. Saeida Okhraviho z ÚH SAV, v. v. i., v Bratislave. Obe prednášky svojou aktuálnosťou zaujali publikum a vyvolali diskusiu prítomných odborníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a Maďarska. Po ukončení tejto časti sa účastníci konferencie presunuli k posterom, kde pokračovali v rozhovoroch do neskorých popoludňajších hodín.

 

Text: Justína Vitková, Yvetta Velísková, ÚH SAV, v. v. i.

Foto: Justína Vitková

Súvisiace články