Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prednáška Ľubice Voľanskej u ÚESA SAV, v. v. i.

Európski odborníci diskutovali v Bratislave o prostredí priateľskom k veku

9. 11. 2022 | zhliadnuté 252-krát

Minulý týždeň sa na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Prostredie priateľské k veku. Podujatie bolo vyvrcholením projektu ERASMUS+ “DESIRE – Design for all: methods to create age-friendly housing“, na ktorom sa podieľali štyri partnerské organizácie z piatich európskych krajín (Slovensko, Španielsko, Slovinsko a Portugalsko). Konferenciu zorganizovala Fakulta architektúry a dizajnu (FAD) STU v Bratislave (koordinačné pracovisko projektu) a Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v .i. (partnerské pracovisko).

Podujatie malo za cieľ zdieľať a rozdiskutovať poznatky z vedných odborov, ktoré sa starnutím a prostredím priateľským k veku zaoberajú. Na podujatí sa stretli odborníci a odborníčky z oblasti univerzálneho navrhovania a dizajnu orientovaného na človeka a problematiky starnutia v spoločnosti, komunitách, architektúre a dizajne. Jednotlivé prednášky prezentovali najsúčasnejšie poznatky o vytváraní prostredia priateľského k veku.

V úvode konferencie zaznel prehľad cieľmi, aktivitami a výstupmi ERASMUS+ projektu DESIRE v podaní Veroniky Kotradyovej z FAD STU v Bratislave, koordinátorky projektu.

Prvý blok prednášok bol zameraný na spoločenské a kultúrne kontexty starnutia v komunitách a inštitucionálnych zariadeniach. Svojou prednáškou o demografických zmenách, verejnom zdraví a holistickom prostredí v komunitách ho otvorila Juliana Louceiro z partnerskej organizácie SHINE2 Europe (Portugalsko). Výsledky svojho výskumu v sérii Antropológia dizajnu prezentovali Soňa G. Lutherová k téme starnutia doma a Ľubica Volanská na tému prezentácie telesného starnutia (starnúce telá) z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., Bratislava. Blok uzavrela zahraničná hostka Anna Žabicka z University of Vienna online prednáškou o výskume základných potrieb starších ľudí v sociálnych zariadeniach.

Druhý blok prednášok sa venoval aktívnemu starnutiu a dôležitosti pohybovej aktivity v každom veku, fyziologickým aj sociálnym benefitom. V tejto časti vystúpili so svojimi prednáškami odborníci z oblasti kinantropológie Dušan Hamar z Centra aktívneho starnutia, FTVŠ UK v Bratislave a Matic Sašek z Innorenew – sloviského partnera projektu.

Tretí blok konferencie už bol o architektonickej tvorbe prostredia priateľského k veku, ktorý uviedla Zora Paulíniová z Úradu hlavného architekta Bratislavy prednáškou o participatívnom navrhovaní uplatnenom v uskutočnených prípadových štádiách. Následne vystúpili ďalší z riešiteľského tímu DESIRE Zuzana Čerešňová a Michal Kacej z centra pre univerzálne navrhovanie CEDA. Vo svojich prezentáciách sa podelili so svojimi skúsenosťami o bezbariérovom a adaptabilnom bývaní a priestorovej orientácii.

Záverečný blok konferencie bol venovaný prostrediu priateľskému k veku na úrovni interiérového a produktového dizajnu. Veronika Kotradyová vo svojej prednáške priblížila dizajnérsku perspektívu na problematiku starnutia pri tvorbe interiéru. Dean Lipovac zo slovinského Innorenew ju doplnil interaktívnou prednáškou o biofilnom dizajne, v rámci ktorej demonštroval inklináciu človeka ku prírodným prvkom a jej dôležitosť pri tvorbe prostredia. Pre oblasť produktového dizajnu vystúpili zástupcovia španielskeho partnera projektu Technological Research Centre of the Furniture and Wood (CETEM): Mariá Sánchez Melero a Juan Carlos Bañón Guillén. Venovali sa možnostiam navrhovania a konštruovania nábytku, ako aj o použitia rôznych senzorov zabudovaných do nábytku, ktoré uľahčia starostlivosť o starších ľudí.

Tému produktového dizajnu rozšírili hostia z Katedry dizajnu nábytku a interiéru, Drevárskej fakulty TU Zvolen a interiéru Elena Farkašová a René Baďura, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti z rôznych vývojových štúdií v téme týkajúcej sa starnutia, uskutočnených v rámci ich predmetu Humanita v dizajne, na pôde ich univerzity. Prednáškovú časť podujatia svojou prednáškou uzavrela ďalšia z riešiteliek projektu: Mária Šimková z Ústavu dizajnu FA STUBA. Priblížila tému starnutia a ergonómie v produktovom dizajne, ako aj svoje skúsenosti s empatizačnými cvičeniami so študentami.  

Počas konferencie bola uvedený aj krátky animovaný film DESIRE, kde sú na príbehu jedného staršieho páru prezentované princípy tvorby prostredia priateľského k veku v zjednodušenej podobe. Film bude dostupný na pripravovanej projektovej online platforme, ale aj na YouTube širokej verejnosti. Pracovnú verziu filmu nájdete na tomto linku

Na záver podujatia sa uskutočnila živá voľná diskusia s publikom.

Konferencie sa zúčastnilo vyše 80 účastníkov a účastníčok hybridnou formou. Záujem odbornej verejnosti svedčí o aktuálnosti témy starnutia a prostredia priateľského k veku. 

Linky ku videozáznamom jednotlivých prednášok budú súčasťou digitálnej verzie zborníka abstraktov, ktorý bude zverejnený na stránke projektu, ako aj na stránkach www.uesa.sav.sk a www.bcdlab.eu do konca novembra 2022.

Fotogaléria z konferencie

Viac informácií o konferencii alebo projekte na vyžiadanie: veronika.kotradyova@stuba.sksona.lutherova@savba.sk.

 

Spracovala: Soňa G. Lutherová, ÚESA SAV, v. v. i.

Foto: Tomáš Halász

Súvisiace články