Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Areál SAV na Patrónke

Pozvánka na celoakademický doktorandský seminár

7. 11. 2022 | videné 833-krát

Slovenská akadémia vied pozýva na prvý zo série celoakademických doktorandských seminárov, ktorý sa uskutoční v stredu 9. novembra 2022 o 9.00 hod. v aule SAV na Patrónke v Bratislave. Podujatie pripravili členovia Predsedníctva SAV – prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., Ing. Ivana Budinská, PhD., MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., a Mgr. Róbert Karul, PhD., – s cieľom skvalitňovať doktorandské štúdium. Doktorandi a doktorandky tak dostanú príležitosť vzájomne sa spoznať  naprieč oddeleniami vied a identifikovať sa so SAV. Na seminároch sa predstavia najlepší doktorandi/doktorandky, ktorí majú čo povedať ostatným študentom a vedeckým pracovníkom a vždy jeden zástupca/kyňa mladých vedcov, ktorý môže byť príkladom úspešného rozvoja vedeckej kariéry po ukončení doktorandského štúdia. 

Program seminára

1. Mgr. Lucia Balážová, PhD., z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., predstaví svoj príbeh úspešnej mladej vedkyne a matky.

2. Oleksandra Ivanova: Rapid color variations in active Centaur 29P/Schwassmann-Wachmann 1 as a key of its dust microphysical properties. Astronomický ústav SAV, v. v. i.

3. Jana Jakubechová: Extracellular nanoparticles of human uveal melanoma as targeted gene antitumor therapy using pre-therapy/Extrabunkové nanočastice ľudského uveálneho melanómu ako cielená génová protinádorová liečba s využitím predliečiva. Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

4. Katarína Rausová: Ako sa z mníšky motýľ stal (alebo vstup do analýzy sémantických posunov náboženských výrazov). Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

V prípade záujmu je potrebné sa registrovať.

Seminár bude prevažne v anglickom jazyku.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články