Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Najstarší analógový počítač

Pozvánka na konferenciu Dejiny informatiky na Slovensku

8. 11. 2022 | videné 513-krát

V rámci podujatia Extrapolácie 2022 sa uskutoční nultý ročník konferencie Dejiny informatiky na Slovensku, ktorá sa bude konať dňa 15. novembra 2022 od 10.00 do 16.00 hod v zasadačke Ústavu informatiky SAV, v. v. i., na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave na Patrónke. Organizátormi podujatia sú Ústav informatiky SAV, v. v. i., a Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku Centra spoločných činností SAV, v. v. i.

Cieľom konferencie je mapovanie „bielych” miest v histórii informatiky ako dôležitej súčasti dejín vedy a techniky na Slovensku. V rámci konferencie vystúpia viacerí priami účastníci začiatkov informatiky a vývoja počítačov na Slovensku. Okrem významných projektov Ústavu technickej kybernetiky SAV sa bude spomínať aj na vývoj počítačov SMEP vo VÚVT Žilina, vývoj systému pre prípravu údajov SPU 800 v ZVT Banská Bystrica, vývoj integrovaných obvodov (hradlových polí CMOS) či na slovenskú scénu 8-bitových domácich počítačov a počítačových hier.

V prípade záujmu o účasť na konferencii sa, prosím, registrujte TU.

Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku Centra spoločných činností SAV, v. v. i., dlhodobo dokumentuje dejiny počítačov na Slovensku. Okrem iných aktivít, aktuálne realizuje projekt Vplyv IT na rozvoj vedných disciplín

Projekt má za cieľ zdokumentovať na konkrétnych príkladoch výskumných úloh a riešiteľských kolektívov, ako počítače ovplyvnili rozvoj jednotlivých vedných disciplín. Cieľom projektu je vytvoriť publikáciu – zborník príspevkov opisujúcich používané počítače, ich aplikácie, prínosy k výskumu, porovnanie stavu u nás a v zahraničí, ako aj osobné pozitívne i negatívne spomienky na uvedenú problematiku. Týmto vyzývame kolegov, ktorí majú záujem napísať článok na danú tému, aby sa ozvali na adresu martin.sperka@savba.sk.

 

Text: Ivana Budinská, Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články