Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na konferenciu

Pozvánka na seminár Národné perspektívy reformy hodnotenia výskumu

28. 10. 2022 | videné 450-krát

Európska asociácia univerzít, Slovenská rektorská konferencia a Centrum vedecko-technických informácií SR pozývajú v rámci Otvorenej vedy na seminár Národné perspektívy reformy hodnotenia výskumu, ktorý sa uskutoční 7. novembra 2022 od 13. do 15 h v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave alebo online. Podujatie bude v anglickom jazyku.

Program:

  • 13.00 – 13.15 h Privítanie

Libor Vozár, viceprezident SRK

Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR

Stephane Berghmans, riaditeľ Oddelenia pre výskum a inovácie EUA

  • 13.15 – 13.25 h Úvod: Reforma hodnotenia výskumu v národnom kontexte

Martin Kanovský, riaditeľ Odboru stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl MŠVVaŠ SR

  • 13.25 – 13.35 h Aktuálny stav procesu tvorby Dohody a koalície

Vinciane Gaillard, zástupkyňa riaditeľa Oddelenia pre výskum a inovácie EUA

  • 13.35 – 13.50 h Dohoda reformy hodnotenia výskumu

Stephane Berghmans, riaditeľ Oddelenia pre výskum a inovácie EUA

  • 13.50 – 14.00 h Manažment koalície a ďalšie kroky

Vinciane Gaillard, zástupkyňa riaditeľa Oddelenia pre výskum a inovácie EUA

  • 14.00 – 14.50 h Otázky a odpovede (Budúcnosť hodnotenia výskumu na Slovensku)

Ján Híveš, prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Martin Kanovský, riaditeľ Odboru stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl MŠVVaŠ SR

Jozef Masarik, prorektor Univerzity Komenského v Bratislave

Ildiko Matušíková, prorektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Robert Mistrík, predseda predstavenstva Agentúry na podporu vedy a výskumu

Silvia Pastoreková, generálna riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.

Pavol Šajgalík, predseda SAV

Vinciane Gaillard, zástupkyňa riaditeľa Oddelenia pre výskum a inovácie EUA

Stephane Berghmans, riaditeľ Oddelenia pre výskum a inovácie EUA

  • 14.50 – 15.00 h Záverečné poznámky

Libor Vozár, viceprezident SRK

Silvia Pastoreková, generálna riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.

Stephane Berghmans, riaditeľ Oddelenia pre výskum a inovácie EUA

Registrácia na podujatie.

Dohoda reformy hodnotenia výskumu

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

 

 

Súvisiace články