Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníčky workshopu

Workshop sebaobrany pre účastníčky Learning Labu

27. 10. 2022 | zhliadnuté 501-krát

„Sociálna nerovnosť a chudoba spôsobená vylúčením sa odráža v každom aspekte každodenného života 10 až 12 miliónov Rómov v Európe. V posledných rokoch nádej na pokrok zničil tvrdý politický diskurz s obzvlášť tvrdými dôsledkami na Rómov, ktorí žijú v prevažne zlých podmienkach na okraji spoločnosti a čelia extrémnej miere sociálneho vylúčenia.“1 Cieľom nadnárodného projektu DREAM ROAD, do ktorého je zapojených 14 európskych krajín (Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Moldávia, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina) je posilniť postavenie členov rómskych komunít, aby sa stali aktérmi zmeny. V rámci všelijakých kurzov a workshopov sa lektori snažia premostiť medzeru medzi Rómami a majoritou v informačnej, digitálnej, funkčnej a komunikačnej sfére gramotnosti. V decembri 2020 otvoril Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i., v spolupráci s neziskovou organizáciu ETP Slovensko a mestom Košice na Luníku Learning Lab.2

Keď sa povie sebaobrana, pravdepodobne si väčšina z nás predstaví fyzické chmaty, vďaka ktorým sa napadnutý bráni pred útočníkom. Dokonca, keď si do vyhľadávača zadáte heslo sebaobrana, vypadne na vás množstvo stránok, na ktorých nájdete tento výklad. Jedna z najčastejšie používaných stránok Wikipedia hovorí, že „sebaobrana môže byť vykonávaná aktívne – bez zbrane (chvaty, údery, kopy atď.), so zbraňou (zbraň, nôž atď.) alebo pasívne – (útek, privolanie polície).“3Jasmína Houdek, inštruktorka sebaobrany a jedna zo zakladateliek Moderní sebeobrany, hovorí, že to tak nie je! „Sexuálne napadnutie sa zvyčajne nezačína samotným násilím, ale predchádzajú mu nevhodné otázky a oplzlé narážky. Preto je potrebné sa okamžite vymedziť, keď niekto prekročí vaše hranice.“4Spoločne s kolegyňou Barborou Vochodskou Machkovou zorganizovali v pondelok 24. októbra na Luníku IX workshop s cieľom zvýšiť zručnosti žien a dievčat zo sociálne vylúčených komunít a oblasti emancipovanej sebaobrany.

Barbora s Jasmínou majú bohaté skúsenosti s prácou so sociálne slabšou časťou populácie, ktorá je podľa ich slov ohrozenejšia. „Ženy a dievčatá, ktoré sú zo slabších pomerov, majú viac skúsenosti s nejakou formou obťažovania či násilia. Pre nich sú to témy osobnejšie a pálčivejšie, lebo tie situácie často už zažili,“ hovorí Bára. Dlhodobo spolupracujú s pražskou neziskovou organizáciou Jako doma, ktorá pomáha bezdomovkyniam či s plzenskou neziskovou organizáciou Tady a teď, ktorá pracuje s Rómami.

V rámci projektu DREAM ROAD lektorky prichystali minikurz pre ženy, v rámci ktorého sa sústredili na prevenciu konfliktov cez komunikačné zručnosti. Teda keď na mňa niekto na ulici pokrikuje nemiestne či sexistické poznámky alebo keď je na úrade pracovníčka nepríjemná iba preto, že mám v občianskom napísaný trvalý pobyt na Luníku. Jasmína k tomu dodáva: „Postavte sa do pevného postoja, zdvihnite hlavu, narovnajte sa a dôrazne povedzte: ,Toto sa mi nepáči.‘ Počítajte s tým, že budete znevažovaní, ale neustupujte. Trvajte si na svojom. Ak vašu reakciu okolie bagatelizuje, povedzte: ,Chápem, vám to neprekáža, ale mne áno.‘ Stojte si za svojím. Nemusíte nič vysvetľovať. Nebojte sa postaviť za seba. Môžete sa dostať do konfliktu, ale nabudúce sa vás už nikto nebude dotýkať dotieravo, budú vedieť, že u vás narazia.“5

Počas workshopu si 12 účastníčok na vlastnej koži vyskúšali modelové situácie obťažovania či tzv. catcallingu. Ich úlohou bolo slovne agresora odpáliť a prisvojiť si základy bezpečnej komunikácie. „Bola som nadšená. Z Košíc odchádzam nabitá energiou a s odhodlaním sa na Luník vrátiť, lebo ženy boli veľmi ústretové, zdieľali s nami svoje nepríjemné skúsenosti a počas celého workshopu sa aktívne zapájali. Bolo to tam veľmi priateľské a myslím si, že sme si to všetci užili,“ povedala pre odjazdom do Prahy lektorka Bára. Ako sa workshop páčil samotným účastníčkam? „Bolo to skvelé, som veľmi rada, že som tu dnes mohla byť. Sama mám tri dcéry, jedna z nich tu dnes tiež bola a myslím si, že je potrebné sa vedieť brániť. Najviac sa mi páčilo, keď sme sa učili kričať stop a základný postoj. Keď na mňa niekto pokrikoval na ulici, tiež som kričala a nebola slušná. Teraz už viem, že to nie je dobré,“ zdôverila sa po workshope účastníčka Milena Makulová.

 

Text a foto: Klara Kohoutová

 


1Projektová stránka:  https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dream-road

2O Learning Labu sme informovali tu: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10096

3https://cs.wikipedia.org/wiki/Sebeobrana

4Rozhovor s Jasmínou Houdek v DVTV:  https://video.aktualne.cz/dvtv/sexualnimu-agresorovi-je-jedno-co-mate-na-sobe-do-rozkroku-n/r~1456dd5e078111eda25a0cc47ab5f122/

5Rozhovor s Jasmínou Housek pro Mladou frontu dnes: https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy/rozstrel-jasmina-houdek.A210629_115739_ona-vztahy_jup

 

Súvisiace články