Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

O konferenciu bol veľký záujem

Otvorene o etike a ekonomike vedeckého publikovania

25. 10. 2022 | videné 708-krát

Na jednej strane je tlak na vedcov čo najviac publikovať, zároveň však uverejňovať svoje články v kvalitných vedeckých časopisoch. Ako rozoznať predátorské časopisy? Problémom súvisiacim so zverejňovaním príspevkov najmä v súvislosti s nástupom online médií sa v utorok 25. októbra venovala diskusia Seriózne, sporné alebo predátorské? Otvorene o etike a ekonomike vedeckého publikovania. Podujatie, ktoré otvoril a moderoval člen Predsedníctva SAV Tomáš Hromádka, sa konalo v Aule SAV v Bratislave na Patrónke.

Tomáš Hromádka zdôraznil, že cieľom podujatia je hlavne zadefinovať, čo sú predátorské časopisy, ktoré časopisy sú na rozhraní a ktoré kvalitné, a nájsť východiská a riešenia, ako uľahčiť slovenským vedcom publikovanie práve v kvalitných vedeckých časopisoch.

Diskusii predchádzalo vystúpenie Zuzany Stožickej (CVTI SR), ktorá sa venovala téme Koľko a komu platia za otvorené publikovanie autori zo slovenských výskumných inštitúcií? Uviedla podoby otvoreného prístupu (Open Access, OA) a percentuálne podiely článkov v OA časopisoch (t. j. s otvoreným prístupom). V porovnaní so susednými štátmi a niekoľkými krajinami západnej Európy je podiel autorov zo slovenských inštitúcií pomerne vysoký (65 – 74 %). Podľa Z. Stožickej to však nie je dôvod na radosť. Pre porovnanie Holandsko a Anglicko sa pohybujú na úrovni 22 – 34 percent. Konštatovala tiež, že jednoznačné prípady predátorských časopisov vie vedec identifikovať ľahko (systém Think-Check-Submit). Zároveň však vyzdvihla, že niekedy to môže byť problém – menovala preto niekoľko dôvodov na opatrnosť.

Ďalej vystúpila Karin Lackner z University of Graz so svojim skúsenosťami z univerzitnej knižnice v Grazi s dôrazom na to, ako sa vyhýbať predátorským a „fejkovým“ časopisom. Eduard Baumöhl z Ekonomickej univerzity hovoril o praktikách vydavateľstva MDPI (publikovanie s otvoreným prístupom). Vo svojom príspevku charakterizoval predátorské časopisy – nerobia žiadne alebo len fiktívne recenzné konania, jediným kritériom je zaplatenie poplatku za publikovanie a nedodržiavajú sa publikačné štandardy (príspevky získavajú agresívne atď.). Zaoberal sa aj tým, prečo bolo vydavateľstvo MDPI najprv zaradené medzi predátorské vydavateľstvá a neskôr (v roku 2014) z tohto zoznamu stiahnuté. MDPI momentálne vydáva 388 časopisov, na Slovensku dominuje Sustainability.

Ako uviedol na záver T. Hromádka, publikovanie v renomovaných časopisov je veľmi dôležité pre vedcov (napr. aj pri udeľovaní európskych grantov), ale aj pre mladých doktorandov, ktorí odchádzajú do zahraničia.

Celý záznam diskusie

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

 

Súvisiace články