Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na konferenciu

Paul Ricœur a otázka autonómie

25. 10. 2022 | videné 409-krát

V dňoch 3. až 5. novembra 2022 sa v Bratislave stretnú poprední európski a svetoví odborníci na dielo francúzskeho filozofa Paula Ricœura na medzinárodnej konferencii Paul Ricœur and the Challenges of Autonomy. Toto podujatie, ktoré sa koná pod záštitou Society for Ricœur Studies a Fonds Ricœur, organizujú Filozofický ústav SAV, v. v. i., a Bratislavská škola liberálnych štúdií BISLA v spolupráci s Filozofickým ústavom AV ČR, v. v. i.

Konferencia sa zameria na mnohotvárny pojem autonómie v Ricœurovom myslení a aj na to, ako tento pojem rezonuje v spoločenských vedách. Autonómia je ústrednou myšlienkou Ricœurovej filozofie, pričom jej konceptuálne spracovanie sa vyvíjalo prostredníctvom diskusií s myšlienkovými prúdmi, ktoré mali významný vplyv na Ricœurov filozofický projekt, a to z oblasti fenomenológie, hermeneutiky, sociológie, etiky či politického myslenia. Preto sa jeho prístup k téme autonómie neobmedzuje len na morálne uvažovanie. Ricœurova analýza autonómie sa skôr prelína s opakujúcimi sa témami jeho myslenia, ako sú telo, jazyk, konanie, identita a inakosť, inštitúcie a spravodlivosť. Práve Ricœurovo dielo nám môže pomôcť objasniť pojem autonómie a jeho súčasné teoretické a praktické výzvy.

K hlavným témam konferencie budú patriť: vtelená autonómia, naratívna a sémantická autonómia a sociálna a politická autonómia. Očakáva sa konfrontácia kritických a interdisciplinárnych prístupov prepájajúcich oblasti filozofie, teológie, literatúry, antropológie, histórie, politiky a príbuzných vied. Hlavné prednášky konferencie prednesú 4. novembra v Zichyho paláci Johann Michel (Université de Poitiers; EHESS, Paris) a Sophie Vlacos (University of Glasgow).

Bližšie informácie o konferencii, ktorá sa bude konať v Zichyho paláci a na pôde BISLA.

Program konferencie je v prílohe.

 

Spracovala: Jaroslava Vydrová, Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články