Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Jadrový fyzik Martin Venhart

V košickej vedeckej kaviarni s Martinom Venhartom o jadrovej fyzike

24. 10. 2022 | zhliadnuté 599-krát

V stredu 26. októbra 2022 o 18.00 hod sa v kaviarni PAPA na Kukučínovej 2, ktorá je súčasťou košického Kulturparku Kasárne, uskutoční októbrová košická vedecká kaviareň venovaná jadrovej fyzike. Na tému Atomové jadro: skvelý sluha, ale veľmi zlý pán bude prednášať jadrový fyzik Martin Venhart.

„Téma bude opäť zaujímavá a aktuálna. Zárukou je osobnosť prednášajúceho, ktorého nemusím pravidelným návštevníkom vedeckej kaviarne predstavovať – októbrovú kaviareň pripravil jadrový fyzik Mgr. Martin Venhart, PhD., pracovník Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave, ktorý je zároveň členom predsedníctva a podpredsedom Slovenskej akadémie vied,“ pozýva hlavný organizátor košických vedeckých kaviarní RNDr. Ján Gálik, CSc., z Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v. i.

Vo vedeckej kaviarni M. Venhart vysvetlí históriu vývoja jadrových zbraní, operačného nasadenia v Hirošime a Nagasaki, objasní rôzne testy a súčasný arzenál. Uvedie niečo o ich nosičoch, tzv. nukleárnej triáde aj o tom, čo je reálne a kedy už hovoríme o povestnej Potemkinovej dedine. Ďalšou hrozbou je, že prvýkrát v histórii sa jadrové elektrárne ocitli priamo na línii dotyku bojujúcich strán. M. Venhart bližšie vykreslí, čo by nás mohlo ohroziť a čo naopak nie.

Ak máte otázky týkajúce sa atómov, ich jadier či atómovej energie, príďte v stredu do košickej kaviarne PAPA, určite sa to oplatí.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články