Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prvá publikácia z edície Veda deťom

Vydavateľstvo VEDA vytvára špeciálnu edíciu kníh pre deti

21. 10. 2022 | zhliadnuté 227-krát

V snahe motivovať malé deti, školákov, tínedžerov, ale aj ich rodičov k záujmu o svet okolo nás a vedu pripravilo Vydavateľstvo SAV VEDA novú edíciu – Veda deťom. Prvou publikáciou vydanou v tejto edícii je Slnečná rodinka od RNDr. Aleša Kučeru, CSc., z Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

Brožovaná knižka je určená pre malé deti vo veku od troch do šesť rokov. Formou krátkych básničiek a kresbičiek predstavuje deťom jednotlivé planéty a telesá Slnečnej sústavy. Každá dvojstrana je venovaná jednej planéte alebo ďalším telesám v Slnečnej sústave, postupne od najbližšej planéty Merkúr až po vzdialené kométy. Okrem kresbičiek sú zobrazené aj astronomické fotografie, ukazujúce ako dané teleso vyzerá v skutočnosti.

„V edícii Veda deťom majú vychádzať náučné knižky pre úplne malé (čo už vedia alebo sa učia čítať) aj staršie deti, a musia sa týkať nejakej náučnej (vedeckej) témy,“ vysvetľuje zámer vydavateľstva šéfredaktor PhDr. Pavol Kršák. Nemá to byť teda hocijaká detská kniha, napr. rozprávky a podobne. „Formát nie je pevne stanovený. Kniha A. Kučeru formátom a textom pripomína trochu leporelo, lebo je odhadom pre prvákov, druhákov, možno deti tesne pred nástupom do školy. Nevylučujeme však ani náročnejšie publikácie – môžu byť z technických, prírodných aj spoločenských vied,“ objasňuje P. Kršák. Do edície tak môžu patriť aj knižky, ktoré budú pre školákov vekovo druhého stupňa základných škôl, čiže popularizačné publikácie na nejakú tému alebo z nejakého vedeckého odboru –, to znamená aj pre pätnásťročných.

Vydavateľstvo chce touto edíciou otvoriť možnosť vydať aj takýto typ knihy, ak by sa vyskytla ponuka od vedcov SAV-popularizátorov, ale aj od iných autorov mimo prostredia akadémie.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Aleš Kučera

Súvisiace články