Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na konferenciu

Výzva na prihlasovanie príspevkov na konferenciu k výročiu rozdelenia Československa

17. 10. 2022 | zhliadnuté 295-krát

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., Katedra etnológie Filozofickej fakulty UK Bratislava, Česká asociácia orálnej histórie, Ústav pre súčasné dejiny AV ČR, v. v. i., vyzývajú na prihlásenie príspevkov na 8. medzinárodnú konferenciu Rozdelení, no stále spolu: Hranice v orálno-historickej perspektíve. Podujatie sa uskutoční 9. – 10. februára 2023 v budove Filozofickej fakulty UK v Bratislave na Gondovej ulici.

Vzhľadom na to, že v roku 2023 si pripomenieme 30. výročie rozdelenia Československa a vznik dvoch samostatných štátov – Slovenskej republiky a Českej republiky, organizátori privítajú hlavne interdisciplinárne ladené príspevky s teoretickou, metodologickou, etickou alebo praktickou reflexiou kvalitatívnych výskumov realizovaných využitím metódy orálnej histórie v kontexte výskumu hraníc –  vo všetkých možných významoch tohto slova.

Záštitu nad konferenciou prevzal dekan FiF UK prof. Marián Zouhar.

Anotácie príspevkov treba zaslať do 1. decembra 2022 ako online prihlášku. Konferenčný poplatok je 800 Kč (pre členov COHA 400 Kč),

Pre viac informácií píšte na mail: info@coha.cz.

Organizátori si vyhradzujú právo na výber príspevkov. Rozhodnutie o ich prijatí a podrobnejšie informácie o konferencii dostanú účastníci konferencie najneskôr 20. decembra 2022. Vybrané príspevky sa budú publikovať v recenzovanom periodiku.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

 

Súvisiace články