Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníci konferencie

Konal sa už 49. ročník pracovnej konferencie Komisie experimentálnej kardiológie

17. 10. 2022 | videné 440-krát

Komisia experimentálnej kardiológie (KEK) pri Slovenskej fyziologickej spoločnosti a Českej fyziologickej spoločnosti, Slovenská fyziologická spoločnosť a Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., zorganizovali v poradí už 49. pracovnú konferenciu Komisie experimentálnej kardiológie 2022, tentoraz pod názvom Vápnik a kardiovaskulárny systém – pozitívne vs. negatívne účinky.

Podujatie sa uskutočnilo po 50 rokoch od konania prvej konferencie KEK v nádhernom prostredí hotela Sv. Ludmila v Skalici na Slovensku v dňoch 12. – 14. októbra 2022.

Prvú konferenciu KEK zorganizovali v roku 1972 Pavel Bravený a Bohuslav Ošťádal ako neformálne združenie vedcov zaoberajúcich sa niektorými oblasťami kardiológie. Cieľom bolo založenie takej platformy, kde by sa mohli stretávať a diskutovať experimentálni aj klinickí kardiológovia.

Konferencie KEK sa organizujú každoročne, striedavo v Čechách, na Morave a Slovensku. Tradíciou je neformálnosť stretnutí, otvorené, priateľské a plodné diskusie, zaujímavé odborné témy a v neposlednom rade spoločenský program, nadviazanie nových spoluprác a priateľstiev.

Účastníci pracovných stretnutí KEK vždy oceňovali možnosť prezentovať svoje vlastné aktuálne výsledky, ako aj možnosť oboznámiť sa s novinkami v oblasti experimentálnej a klinickej kardiológie. Rovnako to bolo aj na aktuálnom 49. ročníku. Účastníci sa venovali kľúčovým témam z oblasti funkcie srdca, úlohy vápnika, elektrofyziológie srdca a arytmií, kardiovaskulárnej regulácie, ischemicko-reperfúzneho poškodenia, patologických stavov v kardiovaskulárnych ochoreniach súvisiacich s poruchou homeostázy vápnika, kardioprotekcie na úrovni energetiky srdcových mitochondrií.

Aj vďaka spolupráci so Slovenskou kardiologickou spoločnosťou sa nám podarilo vytvoriť podujatie, ktoré v sebe spájalo zaujímavú fúziu klinickej a experimentálnej kardiológie. Prednášky mladých kardiológov mali veľký úspech a vyvolali rozsiahlu diskusiu. Boli príjemným obohatením pre všetkých účastníkov konferencie.

Sme radi, že konferencia naplnila požiadavky účastníkov, ale i nás ako organizátorov. Priateľská atmosféra a prezentácie moderných prvkov v oblasti experimentálnej a klinickej  kardiológie významne prispeli k vytváraniu potreby sledovania aktuálnych trendov v oblasti kardiovaskulárnych ochorení.

Organizačný tím 49. ročníka pracovnej konferencie Komisie experimentálnej kardiológie: Miroslav Ferko, Táňa Ravingerová, Veronika Farkašová, Natália Andelová, Matúš Sýkora, ÚVS CEM SAV

 

Spracovali: Miroslav Ferko, Táňa Ravingerová, ÚVS CEM SAV, v. v. i.

Foto: Miroslav Ferko

Súvisiace články