Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Jon Stewart

Jon Stewart v Akadémii o Hegelovi a slobode

18. 10. 2022 | videné 406-krát

„Som hlboko presvedčený, že Hegel je dnes veľmi aktuálny, najmä pre mladých ľudí. Vo svojich dielach rozvinul myšlienku, ktorú nazýva subjektívna sloboda. Ľudia ako racionálne bytosti majú schopnosť sami posudzovať veci a určovať, čo je pravda a čo nie. Konáme na základe týchto kritických hodnotení. Podľa Hegela je dôležité, aby sme ľuďom umožnili využívať svoj rozum a určovať vlastné konanie,“ hovorí filozof a historik filozofie Jon Stewart, z Filozofického ústavu SAV. Za svoju knihu Hegel’s Century: Alienation and Recognition in a Time of Revolution (Hegelovo storočie: Odcudzenie a uznanie v revolučných časoch) si koncom júna prevzal Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce. Spomenutá publikácia zožala úspech aj v rámci 46. ročníka prestížnej medzinárodnej súťaže Asociácie amerických vydavateľov PROSE, kde bola ocenená ako najlepšia filozofická kniha roka 2021.

„Je nesprávne do toho zasahovať, ako to napríklad robia vlády, keď neumožňujú kritiku v podobe slobody prejavu alebo slobody médií. Pod subjektívnou slobodou Hegel rozumie myšlienku, že každý jednotlivý človek má svoju neredukovateľnú hodnotu a význam. Každý človek má právo používať svoj rozum a robiť vlastné racionálne rozhodnutia. Podľa Hegela táto myšlienka nevznikla len tak spontánne, ale je výsledkom dlhoročného historického vývoja,“ zdôrazňuje v rozhovore, ktorý možno onedlho nájsť v piatom čísle časopisu Akadémia/Správy SAV.

Ako J. Stewart pripomína, Hegelova myšlienka je v našom modernom svete veľmi aktuálna, pretože máme tendenciu považovať za samozrejmé mnohé práva, za ktoré museli naši predkovia bojovať. „V tom je skutočné nebezpečenstvo, pretože keď sa ľudia uspokoja s takými vecami, ako je demokracia, rovnosť práv, sloboda tlače, sloboda zhromažďovania, nezávislý súdny systém... potom je pre vlády ľahké začať do nich zasahovať a tieto slobody jednu po druhej obmedzovať. Keď sa tak stane, to, čo bolo možno na začiatku slobodnou demokraciou, sa môže časom skončiť ako diktatúra alebo dokonca totalita.“

Celý rozhovor s týmto vedcom si môžete prečítať v dvojmesačníku Akadémia/Správy SAV.

 

Text: Martin Podstupka

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články