Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Košická Vedecká kaviareň s Petrom Skybom

Vedecká kaviareň priniesla experimenty aj zaujímavosti o veľmi nízkych teplotách

6. 10. 2022 | videné 572-krát

V utorok 27. septembra 2022 sa v košickom Kine Úsmev uskutočnila vedecká kaviareň venovaná fyzike nízkych teplôt. Prednášajúcim bol uznávaný a oceňovaný vedec Peter Skyba z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., ktorý si pre publikum pripravil nielen zaujímavú prezentáciu, ale aj niekoľko veselých a poučných pokusov.

Moderátorom Vedeckej kaviarne bol netradične Pavol Szabó z Centra fyziky nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. V úvode publiku odovzdal pozdrav organizátora Vedeckej kaviarne Jána Gálika, ktorý sa pre chorobu na podujatí nemohol osobne zúčastniť.

Peter Skyba sa fyzike nízkych teplôt venuje viac ako 40 rokov. V poslednom období experimentálne študuje supratekuté vlastnosti hélia 3, ktoré využíva ako modelový systém pre kozmológiu.

„Mám ambíciu dať Vám chrobáka do hlavy,“ povedal v úvode svojej prednášky P. Skyba, ktorý preskúšal znalosti publika o pojmoch teplo, teplota a stupnica teplôt. Spoločne pomenovali teplo ako kinetickú energiu stavebných častíc látok. „Fyzici prišli na to, že existuje absolútna teplotná stupnica, ktorá odráža túto kinetickú energiu,“ a dodal niekoľko príkladov najvyššej alebo najnižšej teploty v prírode.„Najnižšia teplota, ktorú sme dosiahli v Košiciach bola teplota -50 mikrokelvinov. Na svete je len 12 pracovísk, vrátane nás, ktoré sú schopné takéto teploty dosiahnuť,“ doplnil pre zaujímavosť.

Hlavným protagonistom experimentov P. Skybu bol kvapalný dusík, ktorý má teplotu -195°C. Pomocou neho vysvetlil a názorne ukázal základné fyzikálne procesy, ktoré sa dejú pri izbovej teplote, Leidenfrostov efekt aj efekt supravodivosti.

Peter Skyba vo svojej prednáške tiež vysvetlil čo sa deje v kovoch, keď teplota klesá, čo spája fyziku vysokých energií a kozmológiu s fyzikou ultra nízkych teplôt a neobišiel ani tému kvantových nanotechnológií a kvantových počítačov.

Prednáška Petra Skybu bola príjemným dialógom s divákmi a diváčkami, ktorí sa v diskusnej časti zaujímali aj o detaily experimentálnej práce P. Skybu, o kvantové počítače a ďalšie aplikácie supravodivosti.

Tam je kľúčová stavba detektorov. Podľa môjho názoru sa budú rozvíjať najmä medicínske aplikácie, ktoré sú mimoriadne zaujímavé a veľmi potrebné. Napríklad aj magnetická rezonancia pochádza z fyziky nízkych teplôt. Detektory na báze supravodičov posúvajú citlivosť až do kvantovej limity. Vďaka tomu budeme môcť zozbierať lepšie, presnejšie a detailnejšie informácie o pacientoch s lepším rozlíšením,“ vysvetlil vedec.

Záznam z Vedeckej kaviarne s Petrom Skybom si môžete pozrieť vo videu na konci textu.

FOTOGALÉRIA z podujatia


Text a foto: Katarína Gáliková

Video: Ján Gálik, Martin Bystriansky

 

Súvisiace články