Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvanka

Ponuka školenia v SAV: Rod vo výskume

4. 10. 2022 | zhliadnuté 231-krát

Slovenská akadémia vied prijala historicky prvý Plán rodovej rovnosti SAV, v ktorom kriticky reflektuje aktuálny stav zastúpenia žien na svojich pracoviskách a nastavuje zásady rodovej rovnosti. Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. a organizácia RISOTO v rámci H2020 projektu ATHENA pripravili sériu školení, ktoré záujemcom pomôžu zorientovať sa v problematike rodovej rovnosti. 

Školenie: Rod vo výskume (nielen v programe Horizont Európa)

Školenie pomôže porozumieť, ako rodová (ne)rovnosť ovplyvňuje samotnú vedu a prečo je dôležité reflektovať rodové hľadisko v každej fáze výskumného projektu. Integrácia rodového hľadiska je totiž kľúčovým aspektom kvalitných projektov (nielen) v rámci programu Horizont Európa.

Termín: 14.10.2022 (piatok), 9:30 – 12:00

Formát: online (Zoom)

Prihlásiť sa možno prostredníctvom online formulára. Prihlasovanie sa uzatvára 12.10. (streda).

Kontakt na organizátorku tréningov: miroslava.zilinska@savba.sk

Na tento projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 na základe dohody o grante číslo 101006416.

 

Spracovala: Miroslava Žilinská, ÚVSK SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články