Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Stánok JÚĽŠ SAV, v. v. i. patril na Noci výskumníkov medzi tie najobľúbenejšie

Ako korektne využívať jazyk

5. 10. 2022 | zhliadnuté 191-krát

Motto, s ktorým prišli v Bratislave na Európsku noc výskumníkov prezentovať svoju prácu vedci z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV – Jazyk ako nástoj manipulácie – voľne nadväzuje na motto celého podujatia (Dôverujme vede). Ako však zdôrazňuje Mgr. et Mgr. Katarína Balleková, PhD., vo vedeckom stánku sa snažili prezentovať výsledky celého výskumu, ktorý sa v ústave robí.

„Jazyk ako nástroj manipulácie je moderná sociolingvistická problematika. Sú relatívne nové výskumy, akým spôsobom možno jazyk využívať a zneužívať ako nástroj manipulácie. Na facebookovej stránke ústavu máme na túto tému veľmi dobrý blog od kolegyne Molnár Satinskej, ktorý sa venuje tejto téme. Jazyk manipulácie, jazyk diskriminácie, ako ho využívať, aby bol rodovo neutrálny – to sú veľmi dôležité témy,“ zdôrazňuje táto vedkyňa. Dodáva, že jazyk sa vždy pri komunikácii využíva na ovplyvňovanie. „Vždy to tu bolo, ale v slovenskej jazykovede je to relatívne nová téma.“

Zdôrazňuje, že stánok prezentuje aj iné smery výskumu ústavu. Historický výskum v jazykovede, etymológiu, súčasnú lingvistiku... „Návštevníci sa zaujímajú aj o tú časť našej práce, ktorú venujeme príprave slovníkov. Zaujímajú ich nové zväzky, pýtajú sa na Slovník súčasného slovenského jazyka, Slovník slovenských nárečí, Stručný etymologický slovník slovenčiny... a ďalšie. Najmä mladých zaujíma aj to, ako možno jazyk interpretovať na jazykových mapách.“

Vedci ponúkli viacero atraktívnych tém aj deťom, ktoré tu tradične ovládajú dopoludnia Noci výskumníkov. Mohli napríklad absolvovať kvíz, zaujala ich aj hlaholika, ktoré znaky sa snažili správne použiť. Výskumníci vo vedeckom stánku im pomohli porovnať vyhľadávanie v klasických knižných slovníkoch s tými, ktoré nájdu na slovníkovom portáli ústavu.

FOTOGALÉRIA: SAV na Európskej noci výskumníkov 2022

 

Spracoval: Martin Podstupka

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články