Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vizuál konferencie

Pozvánka na konferenciu Akadémia 21. storočia

29. 9. 2022 | zhliadnuté 167-krát

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pozýva na konferenciu Akadémia 21.storočia – cestou k inklúzii vo výskume a inováciách. Konferencia sa uskutoční v pondelok 3. októbra 2022 v konferenčnej miestnosti CVTI SR. Cieľom podujatia je vrhnúť svetlo na aktuálnu tému rodovej rovnosti ako na politiku vyrovnaných šancí a plného využitia talentov vo vede. 

Plán rodovej rovnosti je od roku 2022 kritériom oprávnenosti pre získanie financií v 9. rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont Európa.Konferencia je príležitosťou otvoriť tému rodovej rovnosti vo výskume a inováciách širšej verejnosti ako aj diskutovať o optimálnych podmienkach v akademickom prostredí 21. storočia. 

Spolu s pozvanými odborníkmi, ktorí sa téme rodovej rovnosti venujú viac ako 20 rokov, si posvietime na plány EÚ a ich implementáciu a systémové limity na Slovensku. Medzi potvrdenými rečníkmi, s ktorými budete môcť v diskusii viesť dialóg o inklúzii vo vede na Slovensku, sú renomovaní odborníci a odborníčky prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. a ďalšie zvučné mená.

Na konferencii získate prehľad o aktuálnom stave začleňovania rodovej rovnosti v ekosystéme slovenskej vedy a recept na aplikáciu princípov rodovej rovnosti nielen v inštitúciách vykonávajúcich výskum. Na záver predstavíme úspešné príklady z praxe a inšpiráciu z podnikateľského sektora, kde je implementácia rodovej rovnosti výrazne v pokroku. Takisto vytvoríme priestor na workshop pre administrátorov na modelovanie plánov rodovej rovnosti.

Na príprave konferencie o rodovej rovnosti sa podieľalo občianske združenie Žijem vedu.

Viac informácií a registračný formulár je dostupný TU

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: CVTI SR

 

Súvisiace články