Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z rokovania

Predseda SAV prijal primátora gréckeho mesta Ioannina Moseho Elisafa

28. 9. 2022 | videné 348-krát

Dňa 27. 09. 2020 predseda SAV prof. Šajgalík prijal primátora gréckeho mesta Ioannina pána Moseho Elisafa spolu so zástupkyňou veľvyslanca Helénskej republiky pani Mariou Spirokosta.

V úvode stretnutia predseda SAV vyzdvihol dôležité míľniky grécko-slovenskej spolupráce. Organizácie SAV spolupracujú s gréckymi partnerskými inštitúciami na riešení 63 multilaterálnych projektov. V októbri 2019 došlo k podpísaniu Memoranda o spolupráci medzi SAV a Univerzitou v Patrase. Medzi významné udalosti patrí tiež udelenie Medaily Dionýza Ilkoviča prof. Costasovi Fotakisovi za vynikajúce výsledky vo fyzikálnych a chemických vedách.

Primátor mesta Ioannina načrtol možnú spoluprácu s Univerzitou Ioannina, zaujímal sa o vzťahy medzi SAV, univerzitami a mestskými magistrátmi a pozval predsedu SAV na priateľskú návštevu mesta Ioannina.

Predseda SAV prof. Šajgalík pokračoval krátkym predstavením štruktúry a činnosti SAV. Zdôraznil tiež mimoriadny význam rozvoja spolupráce SAV s gréckymi vedeckými a vzdelávacími inštitúciami, nakoľko úspešnosť Grécka v projektoch Horizont 2020 je vysoká.

 

Spracovala: Lucia Kürthiová

Foto: Martin Bystriansky