Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

08-2022_eNV2022_SR_2400x1000.jpg

Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo

27. 9. 2022 | videné 1125-krát

Európska noc výskumníkov sa uskutoční už tento piatok 30. septembra 2022 paralelne v 25 európskych krajinách a Slovensko medzi nimi ani tentokrát nebude chýbať. Mottom 16. ročníka Európskej noci výskumníkov je výzva „Dôverujme vede“. Malí aj veľkí výskumníci v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a Poprade sa opäť na jeden deň ponoria do tajov vedy. Partnerom podujatia je aj Slovenská akadémia vied, ktorá predstaví spolu až 25 svojich vedeckých pracovísk.

Do pozornosti dávame zaujímavé diskusie so zástupcami a zástupkyňami SAV:

 

BRATISLAVA

Stará tržnica

15:00  Spoločnosť je v pohybe a chce vedieť kam - Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

 

V Klub

14:00   Odkryli sme hrob a spoznali život kniežaťa  Tereza Štolcová, Karol Pieta, Archeologický ústav SAV, v. v. i.

18:00    Pozri sa na to mojimi očami - diskusia o vzťahu k odlišnému a ochote vidieť svet očami toho druhého Jakub Šrol, Ústav experimenálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i.

19:00    Ako navrátiť dôveru vo vedu  Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied

20:00    Diskusia s finalistami ESET Science Award 2022 Lucia Balážová, Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

 

        Lab Café

               17:15  Zmena klímy - nová populárno-náučná publikácia z dielne SAV

                    Ján Madarás, Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. a Pavol Kenderessy, Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

 

KOŠICE

       OC Optima

       18:00  Kozmická bezpečnosť - Šimon Mackovjak, Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

 

POPRAD

               OC MAX – Veľká sála Cinemax

               9:00    Kométy - chvostnaté cestovateľky / Oleksandra Ivanova, Astronomický ústav SAV, v.v.i.,

 

               OC MAX – Foyer nákupného centra

15:30   Kométy - chvostnaté cestovateľky / Oleksandra Ivanova, Astronomický ústav SAV, v.v.i.,

16:45   Od extrasolárnych planét k exoasteroidom / Ján Budaj, Astronomický ústav SAV, v.v.i.,

17:30   Život s hviezdou / Vojtech Rušin, Astronomický ústav SAV, v.v.i.,

 

 

Stánky pracovísk SAV na Európskej noci výskumníkov 2022

POPRAD  (Kompletný program TU)

OC MAX, 9:00-20:00

Astronomický ústav SAV, v. v. i. ponúkne možnosť zoznámiť sa s prácou malých ďalekohľadov, v prípade pekného počasia sa návštevníci budú môcť pozrieť aj na Slnko, pozrieť si umelú oblohu pomocou počítača, "vytvoriť" jadro kométy, zistiť chemické zloženie hviezd a dozvedieť sa aj iné zaujímavosti z výskumu vesmíru.

Ústav hydrológie SAV, v. v. i. vo svojom stánku predstaví tému Hory a voda a ukáže akými rôznymi metódami vedci a vykonávajú hydrologický výskum v našich najvyšších horách.

 

KOŠICE  (Kompletný program TU)

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. návštevníkov prevedie svetom rôznych materiálov: kovov, plastov, keramiky i kompozitov. Vlastnoručne si vyskúšajú ich základné vlastnosti, spoznajú ich stavbu pomocou mikroskopov. Zároveň si budú môcť sami overiť, či sú všetky experimenty prezentované v online priestore pravdivé a či je možné im dôverovať.

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. si pripravil viaceré exponáty. Návštevníci zažijú zábavu vďaka experimentom s vákuom, budú hľadať proteíny, spoznajú magnetickú kvapalinu, supravodivosť a super nízke teploty.

Ústav geotechniky SAV, v. v. i. predstaví spôsoby čistenia priemyselne znečistených vôd pomocou elektrochemického reaktora a procesu elektrolýzy, ukáže tiež základné laboratórne techniky, napr. prípravu vodných roztokov, miešanie na magnetickej miešačke a trepačke, centrifugáciu a pipetovanie, ktoré si budú môcť návštevníci  aj sami vyskúšať. S ústavom tiež spoznajú minerály Slovenska a zistia, aká krásna je chémia. Deti na vlastné oči uvidia lávu a Venomovho dvojníka.

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v. v. i. pozýva preskúmať svet pod vodnou hladinou, okrem toho vysvetlí ako používanie stopových prvkov, ale aj rôznych rastlinných aditív vo výžive zvierat a ľudí pozitívne ovplyvňuje trávenie a celkové zdravie.

Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i. v stánku pod názvom „Tajomný svet neurónov“ odprezentuje metódy svojej práce, a tiež demonštruje niektoré prejavy nervovej sústavy. Nervový systém je úžasný a tajomný. Návštevníkom povieme a ukážeme niečo málo z toho čo o ňom vieme, z čoho sa skladá, ako získava informácie, akým spôsobom ich šíri a spracúva.

BRATISLAVA (Kompletný program TU)

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i. odprezentuje stánok s témou: Mikročipy, elektrina a supravodivosť. Deti budú môcť hravou formou spoznať a vyskúšať vákuovú depozíciu kovových vrstvičiek a tvarovanie polovodičových súčiastok s rozmerom len niekoľkých mikrometrov. Na vlastné oči uvidia Teslov sen – bezdrôtový prenos elektrickej energie, magnetickú levitáciu supravodiča v supravodivom stave.

Ústav polymérov SAV, v. v. i. zábavnou formou ukáže deťom, ako správne triediť polyméry, zahrajú si zábavnú hru s mucholapkami. Dozvedia sa čo to aj o recyklácii a upcyklácii.

Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i. sa bude venovať téme Pohyb ako liek – Vedci a vedkyne vysvetlia, akým spôsobom fyzická aktivita zlepšuje našu pamäť a okrem toho si ju aj sami môžete otestovať. Dokonca bude možné zapojiť sa do pilotnej fázy projektu, ktorého cieľom je vytvorenie online prostredia pre ľudí, ktorí sú na zmenu životného štýlu pripravení.

Chemický ústav SAV, v. v. i. si pre deti pripravil viaceré pokusy – chemickú kuchyňu, ukážky zo Zbierky kvasiniek sídliacej na Chemickom ústave, a predstavia ochranný účinok cukrov pri raste rastlín v kontaminovanom prostredí.

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. odprezentuje tému Rádioaktivita naša každodenná. Vysvetlí podstatu rádioaktivity a názorne ju bude demonštrovať pomocou hmlovej komory. Deti ajdospelí sa dozvedia, kde sa môžeme stretnúť s rádioaktivitou v každodennom živote, ako je dôležitou súčasťou prírody a vesmíru vôbec. Spoločne budú hľadať odpoveď na otázku, či je rádioaktivita dobrým sluhom ale zlým pánom.

Ústav informatiky SAV, v. v. i. predstaví, ako vedci vyvíjajú novú jednoduchú metódu na skorú detekciu Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby analýzou hovorenej reči. Jej výsledkom bude mobilná aplikácia, pre laikov, ale aj pre lekárov prvého kontaktu, s ktorou bude možné detegovať skoré štádium Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby.

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. si pripravil prezentáciu o kozmickom počasí, geomagnetickom poli a magnetickom dáždniku. V stánku ústavu sa návštevníci dozvedia aj to, prečo a ako vznikajú zemetrasenia, kde a ako sa na Slovensku a vo svete merajú. Stánok ponúkne možnosť pozrieť a vypočuť si záznamy zemetrasení z rôznych častí sveta. Dokonca, si budete môcť vytvoriť a zaznamenať vlastné malé “zemetrasenie“.

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i. prestaví, akým spôsobom môže byť jazyk nástrojom manipulácie. Jazykom si predsa neodovzdávame len informácie, ale v prvom rade konáme – sľubujeme, prosíme, strašíme, zľahčujeme, klameme... – prispôsobujeme si realitu, aby lepšie poslúžila našim (komunikačným) cieľom, teda manipulujeme.

Ústav hydrológie SAV, v. v. i. Ústrednou témou stánku bude VODA - dôležitá strategická surovina dneška. Rastúce nároky na zásobovanie vodou a ochrana krajiny pred povodňami a suchom vyžadujú zintenzívnenie výskumu v oblasti hydrológie na Slovensku. Návštevníci tak budú môcť spoznať, čomu všetkému sa hydrológovia zo SAV venujú.

Ústav merania SAV, v. v. i. vo svojom stánku predstaví Život buniek v magnetickom poli a magnetickú rezonanciu – vynález storočia. Návštevníci budú môcť vidieť, ako sa správajú živé bunky pod vplyvom magnetického poľa, prostredníctvom mikroskopu sa ocitnú vo svete živých kvasinkových buniek. Uvidia ako sa rozmnožujú živé bunky a ako by tento proces mohlo ovplyvniť slabé magnetické pole s nízkou frekvenciou.

Centrum biológie rastlína biodiverzity SAV, v. v. i. sa predstaví spoločne s Prírodovedeckou fakultou UK so stánkom na tému Rastliny pod mikroskopom. Návštevníci budú môcť nahliadnuť napríklad do buniek lapacieho orgánu mäsožravej rastliny, semien obilnín, plodov rajčiaka či banánu.

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. si pripravil prezentáciu na tému Sladká veda. Návštevníci stánku si vlastnoručne pripravia vzorky lisovaním z práškov, budú skúmať mechanické vlastnosti vzorky a budú analyzovať mikroštruktúrnu analýzu pomocou mikroskopu a vizualizovať kryštálové roviny.

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, v. v. i. bude prezentovať tému Toxikológia 21. storočia. Každý z nás chce, aby chemikálie, kozmetické výrobky, lieky, zdravotnícke prostriedky a spotrebiteľské produkty boli nielen funkčné, ale aj bezpečné. Návštevníci sa zoznámia s princípmi počítačového modelovania toxikologických vlastností látok, vyskúšajú si test kožnej či očnej dráždivosti na umelo vypestovaných 3D tkanivových modeloch ľudského oka a kože, pozrieť pod mikroskopom živé ľudské a zvieracie bunky na ktorých sa vykonáva „alternatívne” testovanie toxicity a porozprávať sa s odborníkmi na témy, ktoré súvisia s testovaním bezpečnosti liekov, chemikálii a spotrebiteľských produktov.

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i. formou zaujímavých experimentov predstaví Anorganické materiály 21.storočia a materiály pre environmentálne aplikácie tlačené na 3D tlačiarni. Keramické materiály schopné odolávať extrémnym teplotám využiteľné napríklad v raketoplánoch či keramické náhrady kostí a kĺbov

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i predstaví Superpočítače a vysokovýkonné počítanie. Návštevníci sa dozvedia, čo to vlastne „superpočítač“ je, z čoho sa superpočítače skladajú, kto a na aké účely ich využíva. Nebude chýbať ani ukážka jednej z metód používanej v HPC a súťaž o tablet reMarkable.

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i. vo svojom stánku predstaví Nenahraditeľné mikróby - živé, všadeprítomné organizmy, ktoré sa nachádzajú v  pôde, vode, vzduchu, potravinách, ľudskom tele atď. Venovať sa budú aj problematike rozvoja alternatívnych biomedicínskych stratégií akým je napr. apiterapia a používanie prírodných antimikrobiálnych látok akými sú enzybiotiká a prírodné antioxidanty. Pre najmenších návštevníkov  pripravili súťaže s milým prekvapením.

Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Centrum biovied SAV, v. v. i. Ak si myslíte, že sliepky sú len továreň na vajcia, presvedčíme vás o opaku. Vedeli ste, že tuky sú pre náš život nevyhnutné, dokonca môžu byť užitočné a že aj prepeličky nám môžu pomôcť v boji proti rakovine? Chceli by ste vedieť, na čo všetko sa dajú využiť kvasinky, prečo u nás platí, že 1+1=1 a čo všetko vieme zistiť z vtáčieho mozgu? To všetko sa dozviete v stánku ústavu.

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i. si pripravil stánok na tému Krajina čo si a na čo nám slúžiš? - program plný hier, súťaží, ukážok práce s mikroskopom, zábavnou formou oboznámi žiakov a študentov o danej téme tak, aby si získané vedomosti vedeli aj priamo na mieste overiť a prakticky vyskúšať.

Ústav zoológie SAV, v. v. i. návštevníkov privíta stánkom na tému Nebojte sa kliešťov a inej hávede. Malí aj veľkí bádatelia si budú môcť pozrieť viaceré druhy kliešťov, ich vývojové štádiá, naučia sa, ako si správne vybrať kliešťa a vysvetlia, ako sa môžeme voči kliešťom a nimi prenášaným ochoreniam chrániť. Okrem toho so sebou prinesú aj inú “háveď", ako sú šváby a roztoče.

Botanický ústav SAV CBRB SAV, v. v. i pozýva návštevníkov na pár minút mykológom. Spoznajú zákutia vedeckej práce pri štúdiu húb, zistia ako  je možné využiť huby pri skúmaní zmien v krajine a koľko práce sa skrýva za opismi húb, ktoré poznáme z atlasov. Na vlastnú kožu si vyskúšajte určiť farbu klobúka pomocou farebných tabuliek, nakresliť hubové hýfy projektované z mikroskopu, identifikovať druh nameraním výtrusov či zobraziť hubovú DNA pod UV svetlom

 

Pre malých bádateľov je v rámci Európskej noci výskumníkov pripravených spolu viac ako 210 vedeckých stánkov a vyše 60 prednášok po celom Slovensku. V každom festivalovom meste je navyše pripravený špeciálny program ako interaktívne prednášky, vedecké workshopy či súťaže, ktoré sú prispôsobené veku návštevníkov. Organizátori Európskej noci výskumníkov okrem toho v rámci aktivity Vedecký kuriér distribuujú na školy po celom Slovensku aj vedecké sety. Vďaka nim si žiaci budú môcť vyskúšať pokusy z fyziky a chémie, alebo si vytvoriť vlastnú veternú turbínu či poskladať papierový model satelitu. Tento rok sa do aktivity prihlásilo viac ako 600 škôl.

Európsku noc výskumníkov na Slovensku organizujú Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), spoločne s partnermi Slovenskou akadémiou vied, CVTI SR a I-Europa.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Európska noc výsukmníkov

Súvisiace články