Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenení J. Tkáč a N. Lukáčová

Vyznamenania SAV pre Nadeždu Lukáčovú a Jána Tkáča

26. 9. 2022 | zhliadnuté 471-krát

Predsedníctvo SAV udelilo vyznamenania dvom významným vedcom. Čestnú plaketu SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách si z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka prevzala RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc. z Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v. i.  Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách dostal Ing. Ján Tkáč, DrSc. z Chemického ústavu SAV, v. v. i.  Podujatie sa uskutočnilo v pondelok 26. septembra 2022.

V úvode slávnostného stretnutia prítomných privítal predseda SAV prof. Pavol Šajgalík. „Som poctený, že dnes môžeme oceniť dvoch našich vedcov, ktorí sa značnou mierou zapísali do prezentácie SAV. Úprimne im ďakujem za všetko, čo pre túto inštitúciu urobili a stále robia,“ dodal.

Držiteľka Čestnej plakety SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách, neurovedkyňa Nadežda Lukáčová nastúpila na Neurobiologický ústav SAV v roku 1982. Počas svojho 40-ročného pôsobenia na ústave sa významne sa podieľala na organizácii výskumu, najprv ako vedúca laboratória, neskôr ako zástupkyňa riaditeľa, predsedníčka Vedeckej rady NbÚ SAV a riaditeľka ústavu v rokoch 2011-2015.

Doktorka Lukáčová sa v rámci svojho výskumu zamerala najmä na regeneračné a reparačné stratégie po traumatickom poranení miechy. Ďalšou oblasťou jej výskumu je štúdium mikroglií a astrocytov, ktoré majú dôležitú úlohu pri regulácii imunitných odpovedí v rámci rôznych patologických stavov.

„Je aktívnou súčasťou neurovednej komunity na Slovensku, pomáhala zakladať Slovenskú spoločnosť pre neurovedy pri SAV, pôsobila ako vedecká tajomníčka Českej a slovenskej neurochemickej spoločnosti. Aktívne sa zapájala aj do organizácie národných a medzinárodných vedeckých podujatí,“ menoval bohaté aktivity ocenenej vedkyne prof. Juraj Koppel, podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu (celé znenie laudácia v prílohe na konci textu).

„Veľmi si cením, že v rámci môjho pôsobenia v SAV som mala možnosť stretnúť výnimočných ľudí, doma aj v zahraničí, ktorí ma kreovali a stále inšpirovali k vedeckej práci. Veľmi si to cením. Ďakujem môjmu skvelému tímu za aktívnu účasť pri riešení každodenných výziev. Veľmi sa teším, že je tu aj naša pani riaditeľka, pani profesorka Pastoreková, ktorá svojím zanietením pre interdisciplinaritu veľmi inšpiruje k tomu, aby sme pripravovali interdisciplinárne projekty, čo sa nám po štyroch rokoch aj darí. Veľmi pekne ďakujem za toto mimoriadne krásne ocenenie,“ dodala N. Lukáčová po prebratí ocenenia.

Držiteľ Čestnej plakety SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách, chemik Ján Tkáč, je odborníkom v oblasti biotechnológií. Na Chemický ústav SAV nastúpil v roku 2000. Na Oddelení glykobiotechnológie (2000-2001) sa venoval príprave elektrochemických enzýmových a bunkových biosenzorov na monitorovanie rôznych biotechnologických procesov. Po absolvovaní viacerých zahraničných pobytov vo Švédsku a v Spojenom kráľovstve sa v roku 2009 vrátil na Chemický ústav SAV, kde začínal rozvíjať tematiku  biopalivových článkov a neskôr aj tematiku využitia nanomateriálov v glykomike a biomedicíne. V rokoch 2013-2017 bol zodpovedným riešiteľom prestížneho ERC grantu. V roku 2017 spoločne so svojím bývalým PhD. študentom založil start-up Glycanostics, ktorý sa zameriava na diagnostiku rôznych typov rakoviny stanovením glykánov. V rokoch 2018-2020 bol zodpovedným riešiteľom ERC grantu Proof of Concept.

„Ján Tkáč je držiteľom viacerých ocenení, z nich možno spomenúť najmä Cenu ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2014, Malú medailu Samuela Mikovíniho, titul Vedec roka 2015, Cenu ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2018 ako vedúceho vedeckej skupiny, Cenu za  najlepšiu publikáciu v  rámci spolupráce Českej a Slovenskej akadémie vied  pri príležitosti 100 rokov od vzniku Československa (2018),“ spomenul v laudáciu prof. Karol Marhold, podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied (celé znenie laudácia v prílohe na konci textu).

„V prvom rade sa chcem poďakovať Vedeckej rade a vedeniu Chemického ústavu SAV za nomináciu, Predsedníctvu SAV za udelenie tohto ocenenia, ktoré si veľmi vážim. Rovnako by som sa chcel poďakovať celému nášmu tímu, bez ktorého by to samozrejme nešlo, pretože veda je tímový počin. Taktiež by som sa chcel poďakovať mojej manželke podporu, pretože ona veľmi dobre vie, čo je to život vedca,“ povedal po prebratí ocenenia Ján Tkáč.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Martin Bystriansky

 

Súvisiace články