Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Slávnostná atmosféra odovzdávania Medzinárodnej ceny SAV

SAV ocenila špičkových vedcov zo zahraničia Medzinárodnou cenou

20. 9. 2022 | videné 1132-krát

Svetovo uznávaní vedci, inžinier prof. YangQuan Chen a neurovedec prof. Michel Salzet  si dnes na slávnostnom podujatí v Primaciálnom paláci v Bratislave prevzali z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka Medzinárodnú cenu Slovenskej akadémie vied. Ocenenie udeľuje Vedecká rada SAV raz do roka, pri príležitosti Dňa ústavy SR a je osobitným prejavom uznania za vynikajúce vedecké dielo, ktoré má vzťah k Slovensku.

Laureátom Medzinárodnej ceny SAV v oblasti technických vied za rok 2021 sa stal odborník v oblasti modelovania, riadenia procesov, robotiky a mechatroniky profesor YangQuan Chen z Kalifornskej univerzity. Vo svojom výskume sa okrem iného venuje aj téme autonómnych vozidiel, bezpilotných lietadiel, spracovania signálov, telekomunikácií, energetiky či využívania vodných zdrojov. Spoločným základom pre jeho výskum je využívanie matematických metód, najmä derivovania a integrovania neceločíselného rádu.

Profesor Chen je autorom viac ako 700 vedeckých prác, ktoré boli celosvetovo citované viac ako 21-tisíckrát. Jeho Hirschov index má hodnotu 70 a v priebehu rokov 2018 až 2021 je uvádzaný v zoznamoch najcitovanejších výskumníkov vo svete,“ zdôrazňuje dlhoročný spolupracovník prof. Chena prof. Igor Podlubný z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Výskumný tím Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE s názvom FOSFOC -Fractional-Order Systems and Fractional-Order Controllers,  spolupracujúci s prof. Chenom, vedú akademici Učenej spoločnosti Slovenska, prof. Ivo Petráš a prof. Igor Podlubný. Profesor Chen sa v spolupráci s kolegami zo Slovenska pričinil aj o zavedenie viacerých predmetov z jeho oblasti výskumu do výučby vo svete i na Slovensku. Predmety ako "Fractional differential equations and applications”, “Fractional-order control”, “Fractional-order mechanics” sa stali súčasťou študijných programov na univerzitách v USA, Nemecku, Španielsku, Veľkej Británii, Taliansku, Belgicku, Poľsku, Estónsku, Nórsku a v ďalších krajinách. Na Slovensku to bolo v prvom rade na Technickej univerzite v Košiciach.

Medzinárodnú cenu SAV v oblasti prírodných vied za rok 2022 si prevzal neurovedec a onkológ prof. Michel Salzet z Univerzity v Lille vo Francúzsku.

Profesor Salzet patrí k popredným medzinárodným vedeckým kapacitám v oblasti neurovied a onkológie. Je vynikajúcim vedcom s hodnotnými osobnostnými a vizionárskymi vlastnosťami.  Poznatky z biológie, imunológie, proteomiky a biofyziky kombinuje s technickým myslením, čo prináša novú perspektívu a experimentálne výzvy, ktoré výrazne posúvajú dopredu vedecké poznanie,“ vysvetľuje riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV, v. v. i. (NiÚ SAV, v. v. i.) Norbert Žilka.

Mimoriadne pozitívny vzťah prof. Salzeta k Slovensku dokazuje aj jeho bohatá spolupráca s NiÚ SAV, v. v. i.  a s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. V roku 2020 získal s prof. Dášou Čížkovou (NiÚ SAV, v. v. i. a UVLF) Cenu M. R. Štefánika udeľovanú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Francúzskym veľvyslanectvom za projekt zameraný na nové postupy liečby poranení miechy.

Prof. Salzet je zakladateľom jedinečného laboratória, v ktorom so svojimi spolupracovníkmi vyvíja nové technológie, diagnostické nástroje a nové liečby. „Vedecké príspevky prof. Salzeta prekračujú hranice vedeckých disciplín, zavádzajú inovatívne prístupy a otvárajú nové výskumné perspektívy,“ dodáva N. Žilka.

Medzinárodná cena SAV je ocenením, ktoré sa udeľuje každoročne, vždy v jednej z troch kategórií: oblasť o spoločnosti a kultúre, oblasť prírodných vied a oblasť technických vied. Zoznam laureátov Medzinárodnej ceny SAV od roku 1997 je dostupný na stránke: https://bit.ly/laureati_MCSAV.

 

Text a foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články