Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníci stretnutia

Stretnutie predstaviteľov Akadémií krajín V4 a Slovinska s prof. Maria Leptin, prezidentkou ERC

16. 9. 2022 | videné 735-krát

Dňa 12. septembra 2022 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Akadémií krajín V4 a Slovinska s prof. Maria Leptin, prezidentkou ERC (European Research Council) v Bruseli.

Slovenskú akadémiu vied zastupoval člen predstavenstva SAV a zástupca podpredsedníčky pre zahraničné styky MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD. Ďalšími účastníci boli: za Poľskú akadémiu vied profesor Jerzy Duszynski, predseda, Českú akadémiu vied zastupovala jej predsedníčka profesorka Eva Zazimalova, za Slovinskú akadémiu vied jej generálny tajomník prof. Dr. Franc Forstneric a za Maďarskú akadémiu vied sa zúčastnili profesor Laszlo Kollar, generálny tajomník a Mr Gergely Böhm.

Najprv sa uskutočnili rokovania so zástupcami ERCEA (European Research Council Executive Agency) a následne prijatie u prezidentky ERC M. Leptinovej. Hovorilo sa o spolupráci krajín V4 pri podávaní ERC projektov, o evaluačnom procese, o možnosti rozšírenia kritérií hodnotenia, aby sa tak vyvážilo menej efektívne výskumné prostredie v týchto krajinách.

 

Text: Ľudmila Dolná, OMS SAV

Foto: ERC

 

 

Súvisiace články