Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

V stánku Múzea počítačov

Múzeum počítačov na ITAPA Expo Od Dubaja k Dunaju

16. 9. 2022 | videné 468-krát

V dňoch 9. a 10. septembra 2022 sa konala v areáli EUROVEA výstava Od Dubaja k Dunaju, prehliadka vystavovateľov, ktorí reprezentoval Slovensko na svetovej výstave v Dubaji. Účastníci obohatili podujatie aj o začínajúce inovatívne firmy, školské výskumné centrá, robotické krúžky a svoj stánok malo aj Centrum vedecko-technických informácií SR či Ministerstvo financií SR. Nechýbalo ani Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku Centra spoločných činností SAV, v. v. i.

Okrem exponátov ako vodíkové osobné auto a autobus, malý vrtuľník, ultraľahké lietadlo, letecký trenažér a rôzne technologické inovácie sa vedenie výstavy rozhodlo prezentovať aj vývoj informačných technológií, preto bol jej súčasťou aj stánok Múzea počítačov pri Výpočtovom stredisku. Na ploche 3 x 3 metre sa prezentovali vybrané zbierkové predmety a postery dokumentujúce hlavné etapy vývoja počítačov, ich funkčných modulov a elektronických prvkov a komunikačných prístrojov pod mottom Od počítadla po superpočítač. Súčasťou expozície bol aj obrázok porovnávajúci parametre prvého číslicového počítača inštalovaného v SAV v roku 1962 ZRA-1, ktorý mal rýchlosť 400 sčítaní za sekundu s doslúživším superpočítačom vo VS SAV - IBM Power 775 Aurel, ktorý dokázal 128 000 000 000 000 aritmetických operácií za sekundu, a to s väčšou presnosťou ako ZRA-1.

Názov motta mal aj príspevok doc. Ing. Martina Šperku, PhD., vedúceho múzea v diskusnom bloku Kedy nás ovládnu počítače. Ďalšími účastníkmi bloku bol manažér slovenskej pobočky firmy Tachyum Robert Cisár, ktorý prezentoval budúcnosť zelených technológií vo výkonných počítačoch pre umelú inteligenciu, Zora Hollá, zástupkyňa firmy IBM, ktorá stručne prezentovala súčasnosť a budúcnosť kvantových počítačov, a popularizátor vedy Juraj Redeky, ktorý predstavil dôsledky rozvoja smartfónov na bežného používateľa.

Medzi prezentačnými a diskusnými blokmi bolo aj zhrnutie slovenskej účasti na EXPO v Dubaji. Odborné diskusie aj s vystúpeniami kompetentných úradníkov, ktorí hovorili o stave inovácií, podpore výskumu a štátnej politike pre podporu vedy a vzdelávania boli obohatené o vystúpenia umelcov.

Záujem o stánok Múzea počítačov návštevníkov všetkých vekových kategórií vrátane cudzincov  z Česka, Izraela, Kazachstanu, Nemecka, Palestíny, Poľska a Ukrajiny bol veľký. Zatiaľ čo starší sa zaujímali o techniku čias, keď ju používali (napr. analógové počítače zo 60. rokov minulého storočia, mini alebo osobné počítače), deti fascinovalo vytáčanie čísiel na klasickom analógovom  telefóne.

 

Text a foto: Martin Šperka, CSČ SAV, v. v. i.

Súvisiace články