Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Podľa takmer tretiny Slovákov a Sloveniek (30,7 %) sú najdôležitejšie pre demokraciu slobodné a spravodlivé voľby

Demokracia očami Slovákov a Sloveniek

12. 9. 2022 | videné 1104-krát

Podľa najnovších dát Európskej sociálnej sondy (ďalej len ESS) je pre 88 percent obyvateľov Slovenska dôležité žiť v krajine, ktorá je demokraticky riadená. Svedčí o tom priemerná hodnota odpovedí pre krajinu na otázku Aké dôležité je pre Vás žiť v demokraticky riadenej krajine, ktorá sa pohybuje tesne pod priemerom desiatich zúčastnených krajín1(graf 1).

Štatisticky vyššiu dôležitosť demokracie, v porovnaní so Slovákmi, vyjadrili Fíni, Estónci a Francúzi, naopak, pre českých respondentov je to menej dôležité. Odpovede Slovákov na otázku„Do akej miery ste spokojný/á s tým, ako funguje demokracia v krajine? sú však o čosi viac negatívne. Slováci sa totiž umiestnili na treťom mieste od konca rebríčka, pred Bulharmi a Chorvátmi (graf 2).

Podľa takmer tretiny Slovákov a Sloveniek (30,7 %) sú najdôležitejšie pre demokraciu slobodné a spravodlivé voľby, pričom takýto výrok zároveň hodnotili ako týkajúci sa Slovenska (graf 3); 21,8 percenta respondentov si zvolilo ako najdôležitejšie pre demokraciu aby „občania mali pri najdôležitejších politických záležitostiach posledné slovo, a to prostredníctvom hlasovania o nich v referendách“. Rovnako, takmer 17 percent respondentov považuje za najdôležitejšie pre demokraciu, aby „vláda chránila všetkých občanov pred chudobou“ a aby „názory bežných ľudí prevažovali nad názormi politickej elity“. Najnižšie percento (14,2 %) respondentov si zvolilo možnosť, aby „súdy zaobchádzali s každým rovnako“. Uvedené tvrdenia sa podľa respondentov skôr netýkajú Slovenska, pričom s výrokom: „Na Slovensku názory bežných ľudí prevážia nad názormi politickej elity“ nesúhlasilo najvyššie percento respondentov (28 %) (graf 3). Ak sa ale názory vlády a ľudí líšia, až 63,3 percenta respondentov si myslí, že „vláda by mala zmeniť svoje plánované postupy s ohľadom na to, čo si myslí väčšina ľudí“; 26,5 percenta respondentov uviedlo, že to „závisí od okolností“ a 10,2 percenta respondentov sa priklonilo k odpovedi, že „vláda by mala zotrvať pri svojich plánovaných postupoch bez ohľadu na to, čo si väčšina ľudí myslí“.

Dáta Európskej sociálnej sondy potvrdzujú dôležitosť demokracie pre Slovákov. Na druhej strane upozorňujú na oblasti, ktoré síce sú pre demokraciu dôležité, ale podľa respondentov a respondentiek ESS nie sú v našej krajine dostatočne napĺňané.

Dáta 10. kola Európskej sociálnej sondy sú dostupné na stiahnutie tu.

Zdroj:

European Research Infrastructure (ESS ERIC). (2022). ESS20 - integrated file, edition 1.2 [Data set]. Sikt - Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research. https://doi.org/10.21338/ESS10E01

 

Spracovala: Ivana Piterová, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.

 


1 Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Litva, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko

 

Súvisiace články