Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z prvého zasadnutia

Prvé zasadnutie Metapanelu a SAV

12. 9. 2022 | videné 647-krát

V súvislosti s procesom pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2016 – 2021 sa na svojom úvodnom zasadnutí zišiel v pondelok 12. septembra 2022 Metapanel pod vedením prof. Marje Makarowej so zástupcami Predsedníctva SAV a Snemu SAV na čele s predsedom SAV prof. Pavlom Šajgalíkom. Predseda SAV na ňom zároveň odovzdal menovacie dekréty novým členom.

Okrem predsedníčky metapanelu prof. M. Makarowej sú členmi hodnotiacej komisie Dr. Gemma Modinos, prof. Helmut Weissert (predsedajúci hodnotenia pre 1. OV), prof. Toivo Maimets (predsedajúci hodnotenia pre 2. OV ) a prof. Wim van den Doel (predsedajúci hodnotenia pre 3. OV).

Na úvod zasadnutia zhrnul podpredseda SAV pre vedu a výskum a predseda Akreditačnej komisie SAV prof. Peter Samuely výsledky prvého hodnotenia, ktoré sa uskutočnilo v období rokov 2015 – 2021. Uviedol, že výsledky tohto prvého nezávislého hodnotenia práve SAV vyjasnili, akou cestou má akadémia a jej ústavy smerovať a na čo sa majú zamerať. Spomenul program IMPULZ, SASPRO 2, ktoré majú napomôcť získať, resp. udržať vynikajúcich mladých vedcov v SAV.

V ďalšej časti zasadnutia oboznámila splnomocnenkyňa pre hodnotenie SAV a členka Akreditačnej komisie SAV Mária Omastová nových členov panelu so štruktúrou a fungovaním SAV.

Metapanel tiež schválil harmonogram harmonogram ďalších zasadnutí.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články