Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Tohtoroční laureáti ocenenia

Významné osobnosti SAV 2022

8. 9. 2022 | zhliadnuté 887-krát

Významným osobnostiam SAV, ktoré sa v danom roku dožívajú aj vzácneho životného jubilea, je každoročne venovaný slávnostný seminár. Podujatie sa aj tento rok konalo v príjemnej atmosfére a Predsedníctvo SAV na ňom stredu 7. septembra v zasadačke Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i., ocenilo 13 výnimočných osobností SAV za rok 2022. Osem z nich si aj osobne prevzalo Pozdravný list Predsedníctva SAV.

„Veda je vznešená dáma, ktorá si v akýchkoľvek v obdobiach či časoch, zaslúži náš obdiv a rešpekt rovnako ako vy, ktorí jej posolstvo rozširujete a zveľaďujete," povedal v úvode moderátor podujatia Juraj Turis, a laudáciá jednotlivých laureátov potom tieto slová len potvrdzovali.

So slávnostným príhovorom vystúpil predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, ktorý v prvom rade zablahoželal oceneným. Vyzdvihol, že akadémia je dlhodobo najdôveryhodnejšou inštitúciou aj preto, že stojí na významných či výnimočných osobnostiach, ktoré aj dnes oceňuje. „Bez dobrých základov z minulosti, nemôžeme mať dobrú budúcnosť, dokonca ani prítomnosť. Bez vás, ocenených, to ani nie je možné,“ uviedol predseda SAV a zároveň vyzdvihol neoceniteľnú úlohu vedcov v spoločnosti. „Vedci či osobnosti SAV tu majú byť aj na to, aby okrem prísne vedeckých výstupov, boli aj viditeľní. Verejnosť by mala počuť a počúvať ľudí, ktorí majú svoju váhu. Mali by sme jej povedať, že žijeme ťažké časy, ale my – vedci SAV – ponúkame racionalitu a východisko. Oslabme preto tých, ktorí nám ponúkajú rôzne hlúposti a konšpirácie,“ uzavrel s opätovným blahoželaním príhovor P. Šajgalík.

Výnimočné osobnosti SAV za rok 2022

1. oddelenie vied

prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.. Geografický ústav SAV, v. v. i.

prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

doc. Ing. Eva Dudrová, CSc., Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

prof. Ing. Ján Sládek, DrSc., Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

2. oddelenie vied

RNDr. Vladimír Knezl, CSc., Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, v. v. i.

prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr. h. c., Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i. 

RNDr. Mirko Slovák, CSc., Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Ing. Jozef Váľka, CSc., Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Ing. Anna Varcholová, Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

3. oddelenie vied

PhDr. Ivan Cheben, CSc., Archeologický ústav SAV, v. v. i.

PhDr. Arne Mann, CSc., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Mgr. Alžbeta Sedliaková, Historický ústav SAV, v. v. i.

Za ocenených sa prihovoril Ing. Jozef Váľka, CSc., z Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., ktorý poďakoval za poctu, ktorej sa dostalo dnešným lauerátom. „Veľmi si to vážime, je to česť a zadosťučinenie, zároveň by som chcel popriať celej SAV veľa síl do týchto nie ľahkých rokov, ktoré ju pri transformácii čakajú,“ vyzdvihol J. Váľka.

Slávnostné podujatie spestril svojím vystúpením gitarový virtuóz Mgr. Art. Karol Samuelčík, ArtD.

Fotogaléria

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články