Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka

Konferencia Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území strednej a východnej Európy 1900 – 1950

6. 9. 2022 | videné 782-krát

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i., sa obracia na záujemcov s výzvou na podávanie prihlášok na medzinárodnú vedeckú konferenciu Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území strednej a východnej Európy 1900 – 1950.

Konferencia sa koná 25. – 26. apríla 2023 v Košiciach. Hlavným rečníkom konferencie bude PhDr. Martin Klečacký, Ph.D., z Masarykovho ústavu a Akademie věd ČR.

Možné okruhy navrhovaných tém:

  • procesy a problémy integrácie starého úradníckeho aparátu do novovzniknutých štátnych útvarov;
  • vynútená migrácia verejných zamestnancov;
  • otázka prepustených a/alebo radikalizovaných skupín verejných zamestnancov;
  • problematika prísahy vernosti;
  • otázka národnej a politickej spoľahlivosti verejných zamestnancov;
  • problémy súvisiace s nedostatkom ľudských zdrojov vo verejnej správe v povojnovom období či v období zmeny režimu.

Konferenčnými jazykmi sú slovenčina a angličtina. Návrhy tém spolu s abstraktom (max. 500 slov) a so stručným životopisom (max. 150 slov) treba zaslať do 31. januára 2023 na adresu: szeghy@saske.sk alebo fogelova@saske.sk.

Viac v prílohe

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články