Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Bojná, virtuálna rekonštrukcia brány

Archeológovia SAV vo Vede SK

2. 9. 2022 | videné 697-krát

„Dejiny študujeme preto, aby sme rozumeli dobám minulým lepšie než tí, ktorí v nich žili.“ Citát Františka Vymazala, českého polyglota z 19. storočia je vďačným úvodom k téme, ktorou sa bude zaoberať Veda SK v Rádiu Slovensko v sobotu 3. septembra. Téma je totiž provokujúca: Koho „trápia“ vykopávky?

Pod „paľbou“ otázok sa ocitnú doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., a Mgr. Lucia Benediková, PhD., obaja z Archeologického ústavu SAV, v. v. i. „Slovensko je bohatou krajinou na archeologické nálezy, niektoré sa však nepodarí zachrániť, pretože sa stretávame s ilegálnym vykrádaním archeologických lokalít,“ pripomína Lucia Benediková, ktorá sa zameriava najmä na neskorú dobu bronzovú a dobu železnú. „Ak stratíme bohaté súbory vzácnych nálezov, ktoré ukazujú na kontakty ďalej na rôzne svetové strany, nedokážeme postihnúť celý diapazón kontaktov našich predkov v minulosti a nedokážeme presne zasadiť Slovensko do kultúrno geograficko etnickej mapy Európy.“ Takzvaní dobre vybavení hľadači pokladov však nie sú len slovenský problém, ale celoeurópsky.

Rovnako aktuálnou témou sú nové metódy, ktoré ovplyvňujú archeologický výskum. Aj vďaka nim sa archeológovia neraz úspešne vracajú aj k náleziskám, ktoré už boli preskúmané. „Bežne sa robia aj revízne výskumy na lokalitách, kde sme si mysleli, že sme už všetko objavili, resp. zistili,“ vysvetľuje riaditeľ Archeologického ústavu SAV, v. v. i., Matej Ruttkay. „Aj často skloňovaná Bojná je podobným príkladom. Dnes skúmame aj lokalitu v oblasti Vrábieľ, kde sme už považovali výskum napríklad opevnenej osady z doby bronzovej za skončený. Máme však ďalšie fantastické informácie. Dokonca nález z mladšej doby kamennej sa považuje za jeden z najväčších z obdobia prvých roľníkov, ktorí prišli na naše územie.“

Skenovanie terénu zo vzduchu systémom LiDAR alebo archeogenetický výskum posúvajú súčasnú archeológiu dopredu. A koho trápia vykopávky? George Orwell okrem iného napísal: „Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť – kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.“ Takže by nás mali „trápiť“ všetkých. Veda SK sa vysiela 3. septembra v Rádiu Slovensko od 22.20 hod.

 

Text: Stano Ščepán

Foto: archív SAV

 

 

Súvisiace články