Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Kráter po nočnom útoku ruskej armády, ktorý sa nachádza v blízkosti zničených budov v centre mesta Charkov na severovýchode Ukrajiny v sobotu 27. augusta 2022

Kto je zodpovedný za vojnu na Ukrajine?

30. 8. 2022 | videné 1862-krát

Vedecký tím zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity P. J. Šafárika a Prešovskej univerzity pravidelne monitoruje názory slovenských respondentov na prebiehajúci vojenský konflikt na Ukrajine. Výskumníci v auguste 2022 opätovne zisťovali, koho Slováci a Slovenky považujú za zodpovedného za vojnu u našich východných susedov. Najviac respondentov (68 %) označilo ako zodpovedné za vojnu na Ukrajine Rusko. V porovnaní s výsledkami z marca 2022 sa však tento počet znížil, dáta poukazujú aj na ďalšie zmeny.

Pri otázke Ktorá krajina je podľa Vás zodpovedná za vojenský konflikt na Ukrajine? 68 percent respondentov označilo ako zodpovedné za vojnu na Ukrajine Rusko. Nasledovali USA (48 %) a Ukrajina (45 %). Podľa 39 percent opýtaných je za vojnu na Ukrajine zodpovedná Severoatlantická aliancia a najmenej respondentov (31 %) sa stotožňuje s tvrdením, že za vojnový konflikt na Ukrajine je zodpovedná Európska únia.

V porovnaní s rovnakým prieskumom z marca 2022 došlo k viacerým zmenám. Zatiaľ čo v marci 76 percent respondentov súhlasilo s tvrdením, že za vojnový konflikt na Ukrajine je zodpovedné Rusko, v auguste s týmto tvrdením súhlasilo 68 percent. Pri ostatných subjektoch to bolo naopak. Ich zodpovednosť za vojnu na Ukrajine označilo v auguste viac respondentov ako v marci. Podrobné porovnanie výsledkov z marca 2022 a augusta 2022 ponúka graf č. 2.

Online prieskum na reprezentatívnej vzorke 1819 respondentov zrealizovala Prešovská univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., v spolupráci so spoločnosťou 2muse. Výskum je súčasťou projektu APVV Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správania súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky.

 

Spracovali: Lenka Vargová, Filozofická fakulta PU v Prešove a Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i. 

Foto: TASR/AP

 

Súvisiace články