Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Žiadosť o uverejnenie oznamu o výmaze Clementisa a Novomeského a prepis textu žiadosti

Pripomíname si Európsky deň pamiatky obetí stalinizmu a nacizmu

23. 8. 2022 | zhliadnuté 494-krát

Z rozhodnutia Európskeho parlamentu je 23. august od roku 2009 Európskym dňom pamiatky obetí stalinizmu a nacizmu, nazývaný aj Medzinárodný deň čiernej stužky. Vo výročný deň podpísania spojeneckej zmluvy z 23. augusta 1939 o neútočení medzi Hitlerovým Nemeckom a Stalinovým Sovietskym zväzom, známej ako spojenecký pakt Molotov – Ribbentrop (ministri zahraničných vecí oboch krajín a signatári zmluvy) si tak pripomíname obete stalinizmu, nacizmu, komunizmu a fašizmu. Cieľom tohto pamätného dňa je aj zakorenenie demokracie a posilňovanie mieru a stability v Európe.

V tajnom dodatku zmluvy vtedy Berlín ponúkol Moskve rozdelenie vzájomného priestoru: Litva, Estónsko, Fínsko a Besarábia by pripadli do sovietskej sféry vplyvu, rovnako ako poľské územie vymedzené povodím riek Narva, Visla a Stan. Bola to predohra spojenectva totalitných, neľudských režimov s cieľom ovládnutia a rozdelenia Európy, s nástupom masového vyhladzovania národov a deportácií do pracovných táborov a gulagov.

Totalitné praktiky sa však uplatňovali aj po skončení druhej svetovej vojny. Príkladom z povojnového Československa a priamo z akademického priestoru je odstraňovanie pre režim nepohodlných ľudí formou vymazania z členstva. Takto boli z Umeleckej a vedeckej rady, formálne autonómneho orgánu slovenského umeleckého a vedeckého života, doslova a do písmena vymazaní aj Ladislav Novomeský a Vladimír Clementis. Oboch začiatkom roka 1951 zatkli v rámci takzvaného boja proti buržoáznemu nacionalizmu a vzápätí, v marci 1951, ich Umelecká a vedecká rada vymazala z registra slovenských umelcov a vedcov. V. Clementisa v decembri 1952 popravili, L. Novomeského odsúdili a uväznili, a podmienečne prepustili až v decembri 1955. V roku 1963 oboch rehabilitovali. Spis o vymazaní Vladimíra Clementisa a Ladislava Novomeského z registra sa zachoval v archívnom fonde Umeleckej a vedeckej rady, uloženom v Archíve Slovenskej akadémie vied.

Takéto pripomienky sú nanajvýš aktuálne aj dnes, keď sa v Európe opäť rozhorel oheň zničujúcej vojny zasahujúcej do teritoriálnej integrity iného štátu.

Text: Ján Hučko, CSČ SAV, v. v. i., Archív SAV

Foto: Archív SAV

Súvisiace články