Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vyšlo nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

Vyšlo nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

19. 8. 2022 | videné 1336-krát

V júni si Ladislav Hluchý z Ústavu informatiky SAV prevzal dve ocenenia. Prvé  Osobnosť medzinárodnej spolupráce je súčasťou vyhlasovania Vedca roka. Zaujal mimoriadnou úspešnosťou pri získavaní projektov rámcových programov Európskej únie a výsledkami získanými v rámci týchto projektov. Začiatkom leta odovzdali tomuto vedcovi v Smoleniciach aj Medailu SAV za podporu vedy. Viac o jeho výskume prináša nové číslo dvojmesačníka Slovenskej akadémie vied Akadémia/Správy SAV pod titulkom Medzinárodné projekty sú cesta k špičke.

„Poznávanie minulých javov nám hovorí viac o tom, ako idú deje v súčasnosti a čo môžeme očakávať v budúcnosti. Je to trochu detektívna práca, ktorú vedia geológovia a geofyzici rozpletať,“ hovorí Ján Madarás, riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.,  v rozhovore Z „kroniky Zeme“ možno čítať jej budúcnosť.

Transformácia centier a ústavov Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie znamená okrem mnohých iných zmien aj nový pohľad na prácu jej kancelárie pre transfer technológií. Tá sa tiež transformuje, doplňuje personálne, aby dokázala reagovať na zmeny v akadémii. Menia sa aj jej úlohy, pribúdajú ďalšie. Aké, to spolu s tímom tejto kancelárie rieši člen Predsedníctva SAV František Simančík. Hovorí o tom v článku Transformáciou prechádza aj transfer technológií.

Cenu Slovenka roka v kategórii Veda a výskum získala vedúca vedecká pracovníčka Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., Tatiana Betáková. Má za sebou množstvo projektov zameraných na vírus chrípky, imunitnú odpoveď a patogenitu vírusov. Je známa popularizátorka vedy pred pandémiou covidu a aj počas nej. Viac v článku Chrípka je stále otvorená téma.

Astrofyzik Šimon Mackovjak z Ústavu experimentálnej fyziky si prevzal Cenu SAV za výsledky práce pre mladých pracovníkov za výskum kozmického počasia pomocou strojového učenia. Ako hovorí tento mladý vedec v článku Astrofyzik sa oprel o štvrtý pilier vedy, to sa postupne stáva (popri teórii, experimente a po zapojení počítačov aj simuláciách) štvrtým pilierom vedy.

„Robím základný výskum, ale vždy sa snažím istým spôsobom získať to, čomu hovoríme ľudská relevancia, teda malo by to byť aplikovateľné u človeka,“ hovorí Lucia Balážová z oddelenia výskumu porúch metabolizmu Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., v texte pod titulkom Vedkyňa roka myslí na ERC grant. V júni si táto vedkyňa, ktorá sa venuje výskumu energetického metabolizmu, prevzala cenu Vedec roka 2021 v kategórii mladá vedecká pracovníčka.

Viac na Akadémia/Správy SAV – časopis Slovenskej akadémie vied

 

Text: Martin Podstupka

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články